Hyppää sisältöön

Tulityöt

Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia työtehtäviä ja ne tulee aina tehdä turvallisuutta ja tulityöstä annettuja määräyksiä noudattaen.

Kemikaalit

Säädösten ja valvonnan tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja.

Yleisötapahtumien ohjeet

Järjestäjällä on vastuu siitä, että tapahtuma on suunniteltu ja toteutettu niin, että yleisö voi osallistua siihen turvallisesti.

Poistumisturvallisuus

Tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa kaikkien rakennuksessa olevien ihmisten pitää päästä poistumaan turvallisesti tai ihmiset on voitava pelastaa muulla tavoin.

Automaattinen palovaroitinlaite

Onnettomuuden sattuessa toimivat paloturvallisuuslaitteet antavat tärkeitä ja ratkaisevia sekunteja poistumisen, ympäristön varoittamisen tai palon sammuttamisen. 

Asuinrakennusten turvallisuus

Asuinkiinteistöjen turvallisuuteen liittyviä ohjeita.

Palonvaara ja onnettomuusriski

Viranomaisilla on pelastuslaissa määritelty ilmoitusvelvollisuus. Lisäksi meillä jokaisella on oikeus tehdä ilmoitus ilmeisestä palonvaarasta tai muusta onnettomuusriskistä. 

Ohjeita suunnittelijoille ja rakentajille

Rakentamisen suunnittelua ohjataan henkilöturvallisuuden sekä pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintaedellytysten turvaamiseksi. 

Ilotulitteet

Huomioi, että ilotulitteiden käyttö on luvanvaraista alla olevien ilotulitusaikojen ulkopuolella.

Avotulen teko

Avotulen teosta ja sen rajoitteista säädetään pelastuslaissa. Avotulta käsiteltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta.

Pelastussuunnitelmat

Parhaimmillaan pelastussuunnitelma toimii asiakirjana, josta löytyy kaikki rakennuksen ja siinä toimivien ihmisten turvallisuuteen liittyvät asiat.

Tilapäismajoitus

Majoitukseen käytettävän rakennuksen pelastussuunnitelma on toimitettava hyvissä ajoin ennen aiotun tilapäismajoituksen alkamista.