Hyppää sisältöön

Pelastussuunnitelman laatiminen

Pelastussuunnitelman avulla rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja osoittavat tunnistavansa rakennukseen ja siinä tapahtuvaan toimintaan liittyvät vaarat. Pelastussuunnitelmassa kuvaillaan, miten kyseisiin vaaratekijöihin on varauduttu.

Parhaimmillaan pelastussuunnitelma toimii asiakirjana, josta löytyy kaikki rakennuksen ja siinä toimivien ihmisten turvallisuuteen liittyvät asiat. Pelastussuunnitelman minimivaatimus on, että siinä huomioidaan pelastuslain omatoimisen varautumisen ja tulipalojen ennaltaehkäisyn säännökset. Suunnitelmassa tulee kuvata rakennuksen turvallinen käyttö ja toiminta.

Ota suunnitelman laadintaan mukaan rakennuksessa oleskelevat ja työskentelevät

Rakennuksen omistajan tai haltijan vastuulla olevien paloturvallisuusasioiden lisäksi pelastussuunnitelmassa huomioidaan myös kiinteistön käyttäjien vastuut. Pelastussuunnitelma laaditaan siten, että jokainen kiinteistössä asuva, toimiva tai vieraileva henkilö ymmärtää siihen kirjattujen asioiden vaikutukset turvallisuudelle ja löytää tarvitsemansa tiedot.

Valmista pelastussuunnitelmamallia ei ole. Jokainen yhteisö laatii oman pelastussuunnitelmansa riippuen siitä, mitä toimintaa kiinteistössä harjoitetaan tai millaisia vaaratilanteita voidaan ennakoida. Parhaaseen tulokseen päästään kun pelastussuunnitelman laatimiseen osallistuvat turvallisuudesta vastaavien lisäksi ne henkilöt, jotka rakennuksessa oleskelevat ja työskentelevät. Suunnitteluvaiheessa on hyvä perehtyä myös muiden vastaavien yhteisöjen laatimiin pelastussuunnitelmiin.

Pelastussuunnitelmaan sisältyy/kuuluu:

  • vaarojen ja riskien arviointi
  • rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyt
  • ihmisille annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi
  • ohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
  • mahdolliset muut kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvät toimenpiteet

Katso lisätietoja ja ohjeita alueesi pelastuslaitoksen sivuilta.

Lue lisää:

Pelastuslaki, pelastussuunnitelma
Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta, Sisäministeriön julkaisu 02/2012
Pelastuslaki, toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuudet
Pelastuslaki
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta