Hyppää sisältöön

Vapaaehtoistoiminta on yhteiskunnallisesti tärkeää

Järjestöillä, yhdistyksillä ja yhteisöillä on todella merkittävä rooli onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautumisessa. Ne tuottavat palveluja ja koordinoivat viranomaisia tukevaa toimintaa ja ylläpitävät esimerkiksi valmiustoiminnan erityisosaamista.

Sopimuspalokunnat

Sopimuspalokunnilla on tärkeä rooli pelastustoimen järjestelmässä. Ne osallistuvat pelastustoimen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti sammutus- ja pelastustoimintaan, onnettomuuksien ehkäisyyn ja muodostavat poikkeusoloissa ja väestönsuojelussa tarvittavan reservin.
Sopimuspalokunnat huolehtivat pelastustehtävistä noin 90 %:n alueella maamme pinta-alasta. Tällä alueella asuu noin 46 % suomalaisista. Muualla (isoimmissa kaupungeissa) sopimuspalokunnat toimivat ensisijaisesti ammattipalokuntien tukena ja reservinä laajojen tai päällekkäisten tilanteiden varalta. Sopimuspalokuntalaiset ovat mukana noin 60 %:ssa vuotuisista pelastustoimen hälytystehtävistä.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on kaikille avointa toimintaa.
Tule mukaan!

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (VAPEPA)

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 53 järjestön yhteistyöverkosto, jonka hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. Yleensä Vapepa hälytetään kadonneen ihmisen etsintään, mutta lisäksi vapaaehtoisia tarvitaan mm. antamaan henkistä tukea, ohjaamaan liikennettä ja auttamaan evakuoinneissa.
Vapepa-järjestöt toimivat yhdessä, jotta jokaisen järjestön osaaminen pystytään hälytystilanteessa hyödyntämään hädässä olevan ihmisen auttamiseksi.

Suomen Meripelastusseura

Suomen Meripelastusseura on toiminut vesilläliikkujien turvana jo yli 120 vuotta. Päätehtävänä on auttaa vesillä hätään joutuneita. Lisäksi seura tekee työtä yleisen veneilyturvallisuuden parantamiseksi jakamalla tietoa ja pyrkimällä vaikuttamaan asenteisiin sekä osallistumme ympäristövahinkojen torjuntaan.

Suomen lentopelastusseura

Lentopelastusseura SLPS ry tuottaa turvallista ja laadukasta vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa etsintä- ja valvontalentotoimintaa yhteistyössä viranomaisten ja muiden vapaaehtoisorganisaatioiden kanssa.

Suomen palopäällystöliitto

Suomen Palopäällystöliiton keskeisimpiä tavoitteita on yhteiskunnan turvallisuuden edistäminen ja jäsenistönsä ammattiosaamisen kehittäminen. Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaoston tavoitteena on edistää, kehittää ja toteuttaa palokuntien vapaaehtoispäällystön täydennyskoulutusta. Jaosto edistää myös vapaaehtoispalokuntien yhteistyöverkostoja ja vapaaehtoispäällystön verkostoitumista. Lisäksi yhteistyö on tärkeää liiton muiden jaostojen ja muiden alan järjestöjen (Suomen Sopimuspalokuntien Liitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö) kanssa.

Suomen pelastusalan keskusjärjestö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK) on turvallisuuden yleishyödyllinen ja riippumaton asiantuntija, joka tuottaa tietoa erilaisissa tutkimushankkeissa, kehittää asumisen ja arjen turvallisuutta sekä kouluttaa ja vaikuttaa. SPEK kehittää palokuntatoimintaa luomalla edellytyksiä paikallisen vapaaehtoistoiminnan elinvoimaisuudelle ja jatkuvuudelle. Lisäksi järjestö edistää vapaaehtoista auttamisvalmiutta Suomen sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi, seuraa  vapaaehtoistoiminnan tilannekuvaa sekä kehittää laadullisia mittareita.

Suomen pelastuskoiraliitto

Suomen Pelastuskoiraliitto ry (SPeKL) toimii pelastuskoiratoimintaa harrastavien yhdistysten keskusjärjestönä. Pelastuskoiraliitto kehittää pelastuskoiratyötä palo- ja pelastusviranomaisten, poliisin, sekä muiden pelastusalan järjestöjen kanssa.

Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry

Suomen Palveluskoiraliitto on Suomessa toimiva palveluskoiratoiminnan keskusjärjestö, joka toimii yhteistyössä muiden koirajärjestöjen sekä koiraa käyttävien viranomaisten kanssa. Jäseninä Palveluskoiraliitossa ovat palveluskoiratoimintaa harrastavat koirayhdistykset ja rotujärjestöt.

Maanpuolustuskoulutus MPK 

Maanpuolustuskoulutus MPK on maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja. MPK kouluttaa selviytymään paremmin arjen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
MPK on puolustusvoimien strateginen kumppani, joka tekee yhteistyötä kokonaisturvallisuusalan viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Lue lisää:

Pelastusalan järjestöt
Palokuntahaku
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tarjoamat palvelut palokuntalaisille
Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan