Hyppää sisältöön

Pelastuslain säädetään, että pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä.

Ohjauksen, neuvonnan ja turvallisuusviestinnän tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen, varautuminen onnettomuuksien torjuntaan, asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa sekä seurausten rajoittamisessa.

Kymenlaakson pelastuslaitos osallistuu vuosittain alueellisen turvallisuusviestinnän lisäksi valtakunnallisiin kampanjoihin, kuten yleiseen hätänumeropäivä 112-päivään sekä NouHätä!-kampanjaan. Lisäksi alueellista sidosryhmäyhteistyötä tehdään muun muassa Liikenneturvan ja Poliisin kanssa vuosittaisissa Punainen Liitu -kampanjan esityksissä. Sosiaalisen median eri kanavia käytetään aktiivisesti myös turvallisuusviestinnän keinoina.

Alueellista turvallisuusviestintää toteutetaan turvallisuusviestintäsuunnitelman mukaisesti ja tärkeimpiä kohderyhmiä ovat alueen asukkaat, varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilökunta sekä oppilaat ja lisäksi hoitolaitosten henkilökunta. Kymenlaakson pelastuslaitos järjestää edellä mainituille tahoille muun muassa turvallisuuskävelyjä, paloturvallisuusluentoja, alkusammutuskoulutusta ja poistumisharjoituksia.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen viranhaltijoiden lisäksi turvallisuusviestintää suorittavat Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto ry sekä alueen sopimuspalokunnat.

Lisätietoja

Vs. paloinsinööri Eero Valojää 044 702 6311