Hyppää sisältöön

Kymenlaakson pelastuslaitoksen yhtenä tehtävänä on huolehtia alueen pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä.

Ohjauksen, neuvonnan ja turvallisuusviestinnän tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen, varautuminen onnettomuuksien torjuntaan, asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa sekä seurausten rajoittamisessa.

Turvallisuusviestintää kohdennetaan riskiperusteisesti ja se on tasapuolista alueellisesti tarkasteltuna. Turvallisuusviestintäsuunnitelmassa olemme tunnistaneet alueen tärkeimmät kohderyhmät, joihin turvallisuusviestintää ohjataan. Kymenlaakson pelastuslaitos järjestää alueella eri kohderyhmille turvallisuuskävelyjä, paloturvallisuusluentoja, alkusammutuskoulutusta sekä poistumisharjoituksia.

Kymenlaakson pelastuslaitos osallistuu vuosittain alueellisen turvallisuusviestinnän lisäksi valtakunnallisiin kampanjoihin, kuten yleiseen 112-päivään sekä NouHätä!-kampanjaan. Lisäksi alueellista sidosryhmäyhteistyötä tehdään muun muassa Liikenneturvan ja Poliisin kanssa vuosittaisissa Punainen Liitu -kampanjan esityksissä. Sosiaalisen median eri kanavia käytetään aktiivisesti myös turvallisuusviestinnän keinoina.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen viranhaltijoiden lisäksi turvallisuusviestintää suorittavat Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto ry sekä alueen sopimuspalokunnat.