Hyppää sisältöön

Tervetuloa mukaan!

Paloaseman varhaisnuorten osastoon voi liittyä osassa paikkakuntia jo 7-vuotiaana. Varsinaiseen palokuntatoimintaan (hälytysosastoon) pääsee mukaan 16-vuotiaana.

Mitä on vapaaehtoinen palokuntatoiminta?

Pelastustoimen henkilöstö koostuu päätoimisista ja sivutoimisista henkilöistä. Pohjois-Savossa on n. 550 sivutoimista pelastustyöntekijää, joilla on harrastuksena palokuntatoiminta. Heidän leipätyönsä on palokunnan ulkopuolella, mutta onnettomuustilanteessa heidät hälytetään tarvittaessa mukaan pelastustoimintaan. He ovat sitoutuneet ylläpitämään ja kehittämään pelastustoiminnassa tarvittavia tietoja ja taitoja harjoittelemalla ja kouluttautumalla säännöllisesti.

Ota yhteyttä oman paikkakuntasi paloasemalle ja tule rohkeasti mukaan jännittävään toimintaan!

Kuinka voit liittyä mukaan palokuntaan?

Perusedellytyksenä on, että olet vähintään 16 vuoden ikäinen, olet terve, haluat auttaa myös muita ja osaat toimia osana ryhmää yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Sinun ei tarvitse olla teräsmies, mutta hyvä kunto on eduksi. Palokunta on antoisa ja monipuolinen harrastus, mutta myös varsin sitova. Palokunnassa opituista tiedoista ja taidoista on hyötyä monelle muulle elämän osa-alueelle. Uusia palokuntalaisia koulutetaan säännöllisesti eri paikkakunnilla.
Jos tunnistat itsessäsi em. piirteitä ja kaipaat uutta harrastusta, kysy lisää lähimmältä paloasemalta. Kuopiossa voit ottaa yhteyttä myös Kuopion Vapaapalokuntaan. Voit myös käydä seuraamassa palokunnan viikkoharjoituksia sopimalla siitä ensin paloaseman henkilöstön kanssa.

Paloauto aseman hallin oven edessä

Pohjois-Savon palokuntanuoret

Palokunta tarjoaa myös nuorille kiehtovan harrastuksen: pelejä, kilpailuja, palokuntataitojen oppimista sekä kivaa ja vauhdikasta yhdessäoloa.
Pohjois-Savossa palokuntanuorten osastot toimivat pelastuslaitoksen paloasemien tai omien toimitilojensa yhteydessä. Nuoriso-osastot toimivat omien johtajiensa ohjaamina jaettuna ikäryhmittäin varhaisnuoriin ja palokuntanuoriin. Varhaisnuorten osastoon voi liittyä henkilö, joka täyttää viimeistään liittymisvuonna 7 vuotta. Palokunnan nuoriso-osastoon voi liittyä henkilö, joka täyttää viimeistään liittymis- tai siirtymisvuonna 10 vuotta.

Palokuntanuorilla on oma koulutusjärjestelmä alkaen varhaisnuoresta ja johtaen osastonjohtajaksi asti. Palokuntanuoret oppivat palokuntataitoja, sammuttamista, pelastamista ja ensiaputaitoja. Toiminnassaan palokuntanuoret käyttävät yhtenäisiä palokuntanuorten varusteita ja puvuissa on koulutusasteen ja tehtävän mukaiset hihamerkit. Omien viikkoharjoitusten lisäksi palokuntanuorilla on joka kesä palokuntaleirejä sekä kansallisia ja kansainvälisiä palokuntakilpailuja.