Hyppää sisältöön

Alla on esitelty lyhyesti osa järjestöistä, sekä listattu muita alalla toimivia järjestöjä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

SPEK on palo- ja pelastusalan sekä varautumisen ja väestönsuojelun valtakunnallinen asiantuntija- ja palvelujärjestö, jonka tavoitteena on vaara- ja onnettomuustilanteiden ennal-taehkäisy sekä niihin varautuminen.

SPEK järjestää sopimuspalokuntalaisilta vaadittavaa koulutusta sekä täydennyskoulutusta yksityisille henkilöille, yhteisöille ja viranomaisille sekä laitosten, virastojen ja yritysten turvallisuuskoulutusta.

SPEK on myös mukana järjestämässä monia turvallisuuskampanjoita, tuottaa turvallisuuteen liittyviä tutkimuksia ja osallistuu aktiivisesti yhteiskunnaliseen keskusteluun.

Kotisivut www.spek.fi

Suomen Palopäällystöliitto

Järjestön tavoitteena on kohottaa jäsenistön ammattiosaamista sekä edistää ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta estää onnettomuuden jo ennalta ja toimia oikein erilaisissa vaaratilanteissa. Palopäällystöliitolla ei ole ammatilliseen edunvalvontaan liittyviä tehtäviä.

Liitto järjestää monipuolista pelastus- ja turvallisuusalan koulutusta, on mukana useissa hankkeissa, tekee aloitteita ja esityksiä turvallisuuden parantamiseksi, tuottaa ja julkaisee koulutus- ja tiedotusaineistoa ja kehittää kansainvälistä kanssakäymistä ja yhteistoimintaa.

Kotisivut www.sppl.fi

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry

SPAL on Suomen suurin pelastushenkilöstön ammattiliitto. Liitto ajaa ja valvoo pelastus- ja hätäkeskus-työntekijöiden etuja ja oikeuksia sekä edistää heidän hyvinvointiaan työelämässä.

Kotisivut https://www.spal.fi/

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on Suomen Punaisen Ristin koordinoima 50 järjestön yhteenliittymä. Vapepan tehtävänä on tukea viranomaisia erityisesti paljon pelastushenkilöstöä vaativissa tehtävissä. Näissä tilanteissa Vapepa toimii pyydettäessä yhteistyössä viranomaisten kanssa, täydentäen ja tukien poliisi-, pelastus sekä sosiaali- ja terveysviranomaisia. Tavallisin tilanne, jolloin viranomaiset hälyttävät Vapepan, on kadonneiden henkilöiden etsintä, mutta tehtävä voi koskea kaikkea majoituksesta ja liikenteen ohjauksesta henkiseen tukeen.

Kotisivut www.vapepa.fi

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto (SSPL)

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto - Finlands Avtalsbrandkårers Förbund ry (SSPL) on vapaaehtoisuuteen perustuvien sopimuspalokuntien liitto, jonka jäsenyhteisöt ovat vapaaehtoisia palokuntia (VPK), henkilökohtaisen sopimuksen palokuntien palomiesyhdistyksiä ja laitos/tehdas sopimuspalokuntia.

SSPL toimii valtakunnallisella tasolla sopimuspalokuntien edunvalvojana. Liitto on aktiivisesti mukana lakeja, asetuksia, ohjeita ja määräyksiä valmisteltaessa.

Kotisivut www.sspl.fi

Nuohousalan keskusliitto

Nuohousalan Keskusliiton varsinaisia jäseniä ovat yksityisyrittäjinä toimivat nuohoojat. Tämän lisäksi liittoon kuuluu kannatusjäseniä.

Liiton tarkoituksena on koko maan nuohoojien keskusjärjestönä yhdistää nuohoojat työskentelemään ammattitaidon edistämiseksi ja yhteisten etujen valvomiseksi.

Kotisivut www.nuohoojat.fi

Suomen meripelastusseura

Suomen Meripelastusseura on valtakunnallinen vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö.Meripelastusseuran päätehtävä on auttaa merihätään joutuneita rannikolla ja sisävesillä. Lisäksi Seura edistää toiminnallaan yleistä veneilyturvallisuutta ja hyvää merimiestapaa.

Kotisivut www.meripelastus.fi

Suomen lentopelastusseura

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry on valtakunnallinen, viranomaisten avuksi luotu vapaaehtoisen pelastuslentotoiminnan kattojärjestö.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on tuottaa turvallista ja laadukasta viranomaistoimia tukevaa vapaaehtoista pelastus- ja palolentotoimintaa. (mm. henkilöetsintä, palovalvonta ja metsäpalonsammuttamiseen liittyvät johtolennot)

Kotisivut www.lentopelastus.fi

Muita järjestöjä