Hyppää sisältöön

Tunnista, ennaltaehkäise, varaudu

Pelastuslaissa on säädetty pelastuslaitokselle vastuu huolehtia pelastustoimen valvontatehtävistä sekä ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä. Lisäksi kemikaaliturvallisuuslaissa säädetään tiettyjä valvontatehtäviä pelastusviranomaisille. Nämä tehtävät ovat Keski-Suomen pelastuslaitoksen onnettomuuksien ennaltaehkäisytyön ydintehtäviä, joiden tavoitteena on kehittää turvallisuuskulttuuria ja lisätä kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten valmiuksia tunnistaa vaaratilanteet, varautua vaaratilanteiden ja onnettomuuksien torjuntaan ja toimia onnettomuus- ja vaaratilanteissa.

Tähtäämme siihen, ettei onnettomuutta synny tai jos syntyy, sen vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. 

Lisätietoja

Riskienhallintapäällikkö
Pauli Nurminen

Valmiuspäällikkö
Pasi Vilhunen

Johtava palotarkastaja
Henna Kettunen

Paloinsinööri (eteläinen toiminta-alue)
Mika Laitinen 

Paloinsinööri (pohjoinen toiminta-alue)
Panu Nurmivaara

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)pelastustoimi.fi