Hyppää sisältöön

Väestönsuojelun suunnittelu ja varautuminen on osa kaikkien viranomaisten tehtäviä

Kansainvälinen väestönsuojelun tunnus, sininen kolmio oranssilla taustalla.

Väestönsuojelu on laaja kokonaisuus, jossa eri viranomaiset varautuvat toimintaan poikkeusoloissa etukäteissuunnitelmin ja harjoittelemalla väestön suojaamista eri toimenpitein. Viranomaiset kouluttavat ja varaavat henkilöstöä poikkeusolojen tehtäviin sekä huolehtivat johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien rakentamisesta ja ylläpidosta. Väestöä varaudutaan suojaamaan asevaikutuksilta mm. väestönsuojien ja evakuointien avulla. Evakuoinnilla tarkoitetaan väestön siirtämistä turvallisemmalle alueelle sodan tai muun konfliktin aikana. Väestönsuojelun kansainvälinen tunnus on sininen tasasivuinen kolmio oranssilla taustalla. Lisätietoa väestönsuojelusta Suomessa.

Väestön varoittaminen

Viranomaiset voivat tarvittaessa varoittaa väestöä uhkaavasta tai välittömästä vaarasta. Väestön varoittamiseen on Suomessa käytössä useampi menetelmä, kuten Yleisradion ja paikallisradioiden sekä televisiokanavien välittämät vaaratiedotteet, 112-sovellus sekä väestöhälyttimillä annettava yleinen vaaramerkki.

Väestöhälyttimien testaus

Väestöhälyttimien testaus tapahtuu jokaisen kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina klo 12:00 soitettavalla kokeilumerkillä. Kokeilumerkki on yhtämittainen tasainen hälyttimen ääni, joka kestää 7 sekuntia. Kokeilumerkki ei edellytä ihmisiltä toimenpiteitä. Väestöhälytinjärjestelmä ei kata kaikkia alueita, vaan hälyttimet on sijoitettu ensisijaisesti sinne, missä asuu tai liikkuu eniten ihmisiä. Väestöhälyttimet onkin tarkoitettu ensisijaisesti ulkona liikkuvien varoittamiseen, eikä niiden ääni siis välttämättä kuulu sisätiloihin. Myös maaston muodot, rakennettu ympäristö ja säätila vaikuttavat hälyttimien kuuluvuuteen.

Mikäli havaitset väestöhälyttimen testauksessa poikkeamia Pirkanmaalla, voit ilmoittaa siitä pelastuslaitokselle alla olevalla lomakkeella. Tiedustelusoittoja tai vikailmoituksia ei saa tehdä hätänumeroon 112.

Väestöhälytinpalaute

Valmiussuunnittelua Pirkanmaalla

Valmiussuunnittelun yksikkömme tuottaa pelastuslaitoksen toimialueella kattavasti varautumisen palveluita niin oman organisaation sisällä kuin myös yhteistoimintaorganisaatioille. Valmiussuunnittelun yksikkö tuottaa ja kehittää pelastuslaitoksen varautumista ja yhteensovittaa toimintaa aina ajantasaisen tilannekuvan sekä alueellisen ja kansallisen riski- ja uhka-arvion perusteella. Yksikkömme toimii yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivitetty tietopaketti ja usein kysyttyjä kysymyksiä väestönsuojista: 

Tietoa väestönsuojista

Hyödyllisiä linkkejä: