Hyppää sisältöön

Yleisötilaisuuden järjestäminen

Järjestäjän on huolehdittava siitä, että tilaisuus järjestetään turvallisesti eikä siitä aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Tilaisuuden turvallisuussuunnittelu perustuu tilaisuudenjärjestäjän tekemään yleisötapahtuman pelastussuunnitelmaan.

Pelastussuunnitelmasta pelastusviranomainen pystyy varmistamaan, että järjestäjä on varautunut hyvin onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaan mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Järjestäjän on toimitettava pelastussuunnitelma viimeistään 14 vrk ennen tilaisuutta pelastuslaitokselle. Jos tilaisuuteen osallistuva yleisömäärä on suuri tai siihen kohdistuu erityisiä riskejä, tulee järjestäjän olla yhteydessä pelastuslaitokselle jo suunnitteluvaiheessa.

Erityisiä riskejä voivat aiheuttaa esimerkiksi tapahtumapaikka, liikenne, yleisö, vaaralliset kemikaalit tai väliaikaiset rakennelmat. Pelastusviranomainen tekee tilaisuuteen palotarkastuksen tarvittaessa.

Jos yleisötilaisuudessa halutaan järjestää ilotulitus tai siinä halutaan käyttää pyroteknisiä tehosteita, on tehtävä tarvittavat ilmoitukset poliisille ja pelastusviranomaiselle.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella yleisötilaisuuteen liittyvät pelastus- ja ensiapusuunnitelmat tulee lähettää osoitteeseen pelastuslaitos.tapahtumat@hyvaep.fi viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta.

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman mallipohja

Yleisötapahtuman ensiapusuunnitelma lomake

Tässä ohje tilaisuuksissa käytettävistä kevyistä pika- pop up- teltoista:

Kevyet pika-ja-pop-up-teltat ohjauskirje 2.11.2021-2

Alla olevat sähköiset lomakkeet lähtevät suoraan ilmoituksen lopussa olevaa lähetä-toimintoa käyttämällä pelastuslaitos.tapahtumat@hyvaep.fi-sähköpostiin.

Näillä lomakkeilla laadit ilmoituksen tehosteiden käytöstä yleisötilaisuudessa ja ilmoituksen tuliesityksestä. Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta.

Ilmoituslomake tehosteiden käytöstä

Ilmoituslomake tuliesityksestä