Hyppää sisältöön

Tiloissa, joissa asuvien toiminta- tai liikuntakyky on tavanomaista heikompi, on toiminnanharjoittajan laadittava poistumisturvallisuusselvitys. Selvityksessä kuvataan miten rakennuksen käyttötapa, henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloon tai muuhun onnettomuuteen varauduttaessa ja poistumisjärjestelyissä. 


Poistumisturvallisuusselvitys on laadittava ennen toiminnan aloittamista ja se on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan oleellisesti muuttuessa. Uudisrakentamisen rakennusluvan yhteydessä vaadittava turvallisuusselvitys vastaa poistumisturvallisuusselvitystä.


Keski-Suomen pelastuslaitos on hyväksynyt alueellaan käyttöön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) julkaisemat poistumisturvallisuusselvityslomakkeet. Lomakkeisto on jaettu kahteen osaan ja molemmat osat tulee täyttää.

-    Poistumisturvallisuusselvityksen A-osa, tämän linkin kautta
-    Poistumisturvallisuusselvityksen B-osa, tämän linkin kautta

SPEK on julkaissut Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaoppaan. Opas on tarkoitettu palo- ja poistumisturvallisuuden suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon tueksi esimerkiksi vanhusten palvelutaloissa ja erilaisissa hoitolaitoksissa. Opas tarjoaa käytännön apua poistumisturvallisuusselvityksen laadintaan. 


Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas, tämän linkin kautta