Hyppää sisältöön

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnan tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja lieventää onnettomuuden seurauksia.

Ensihoito 

Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelua hyvinvointialueen oman palveluntuotannon osana koko maakunnan alueella.

Rakentamisen ja maankäytön ohjaus

Ohjaamme sekä neuvomme kaavoittajia ja ympäristötoimea sekä rakennusvalvontoja ja rakennushankkeisiin ryhtyviä huomioimaan rakennetun ympäristön paloturvallisuuden sekä pelastus- ja sammutustoiminnan edellytykset. 

Valvonta ja palotarkastukset

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyllä pyritään pienentämään onnettomuuden todennäköisyyttä ja ennalta varautumalla vähentämään onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja.

Turvallisuusviestintä

Pelastuslaitos huolehtii alueellaan pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä. Tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen, asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa sekä seurausten rajoittamisessa. 

Varautuminen

Varautumisella turvataan yhteiskunnan toimintaa kaikissa tilanteissa. Pelastuslaitos suojaa väestöä normaaliolojen onnettomuuksissa, vaaratilanteissa ja häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Sopimuspalokunnat

Kymenlaakson alueella on 35-sopimuspalokuntaa, joista 27 on VPK-yhdistyspohjalta toimivaa palokuntaa, 2 toimenpidepalkkaista palokuntaa, 3 teollisuuspalokuntaa ja 3 sotilaspalokuntaa, joiden kanssa Kymenlaakson pelastuslaitoksella on sopimukset.

Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Pelastuslaitos laatii yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman alueellaan sijaitsevista erityistä vaaraa aiheuttavista kohteista. Suunnitelmassa määritellään toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti.

Palveluhinnasto

Kymenlaakson pelastuslaitoksella on käytössään 1.1.2024 vahvistettu Palveluhinnasto 2024