Hyppää sisältöön

Pelastustoiminta

Pelastustoiminta muodostuu kiireellisistä tehtävistä, joiden tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja lieventää onnettomuuden seurauksia. 

Ensihoito 

Kymenlaakson pelastuslaitos tuottaa alueellaan ensihoitopalveluita yhteistyössä Kymsoten kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyllä pyritään pienentämään onnettomuuden todennäköisyyttä ja ennalta varautumalla vähentämään onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja. 

Valvonta-palotarkastus

Kymenlaakson alueelle on laadittu valvontasuunnitelma, jonka mukaisesti pelastuslaitos valvoo alueellaan olevia kiinteistön omistajia, haltijoita ja toiminnanharjoittajia. Valvontasuunnitelma perustuu Pelastuslakiin.

Turvallisuusviestintä

Pelastuslaitos huolehtii alueellaan pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä. Tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen,
varautuminen onnettomuuksien torjuntaan, asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa sekä seurausten rajoittamisessa. 

Varautuminen

Varautumisella turvataan yhteiskunnan toimintaa kaikissa tilanteissa. Varautumista ovat muun muassa pelastustoimen tekemä valmiussuunnittelu tai kiinteistötasolla pelastussuunnitelma, etukäteen tehdyt tekniset ja rakenteelliset valmistelut, esimerkiksi varavoima ja väestönsuojat, 
koulutus ja valmiusharjoitukset, henkilöiden sekä tilojen ja kriittisten materiaalien varaukset. 

Sopimuspalokunnat

Kymenlaakson alueella on 36-sopimuspalokuntaa, joista 27 on VPK-yhdistyspohjalta toimivaa palokuntaa, 2 toimenpidepalkkaista palokuntaa, 4 teollisuuspalokuntaa ja 3 sotilaspalokuntaa, joiden kanssa Kymenlaakson pelastuslaitoksella on sopimukset.

Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Pelastuslain perusteella pelastuslaitoksen on laadittava erityistä vaaraa aiheuttavissa kohteissa onnettomuuden varalle ulkoinen pelastussuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä asianosaisen toiminnanharjoittajan kanssa. Pelastuslaitos kuulee vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä ja huolehtii suunnitelmasta tiedottamisesta.

Palveluhinnasto

Kymenlaakson pelastuslaitoksella on käytössään vahvistettu palveluhinnasto 1.1.2023 alkaen.

Palveluhinnasto 2023