Hyppää sisältöön

Pohjois-Savon pelastuslaitos tarjoaa laadukkaita, monipuolisia ja asiakaslähtöisiä ensihoitopalveluita

Ensihoitopalvelu on kokonaisuus, joka vastaa potilaan kiireellisestä hoidon tarpeen arvioinnista ja ensihoidosta tapahtumapaikalla sekä tarvittaessa potilaan kuljettamisesta tarkoituksenmukaisimpaan terveydenhuollon yksikköön.

Ensihoitopalveluiden tehtävänä on huolehtia äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan kiireellisestä hoidosta ja tarvittaessa kuljetuksesta ensihoitoyksiköllä terveydenhuollon päivystyspisteeseen. Lisäksi keskeisenä tehtävänä on suorittaa potilaan luona hoidontarpeen arviointi, potilaan ohjaaminen tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan ja suunnitella hoidon järjestäminen yhteistyössä terveydenhuollon päivystyspisteiden kanssa.

Pohjois-Savon ensihoitopalvelun järjestämisvastuussa toimii Pohjois-Savon hyvinvointialue. Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita yhteistoimintasopimuksella hyvinvointialueelle Kuopion, Varkauden ja Suonenjoen asemapaikoilta. Ensihoitoyksiköt suorittavat vuosittain keskimäärin n. 30 000 ensihoitotehtävää. Lisäksi pelastuslaitoksella on kaikissa toimipisteissä ensivasteyksiköt, jotka osaltaan tukevat Pohjois-Savon alueen kuntien ensihoitopalveluita.

Ensihoitopalvelut ovat oma sektorinsa pelastuslaitoksessa ja sen kustannukset kohdennetaan kyseiselle toiminnalle. Pelastuslaitoksella on valmius tarvittaessa laajentaa ensihoitopalveluiden tuottamista Pohjois-Savon alueella.

Palvelutaso Pohjois-Savon pelastuslaitoksella

  • Pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää ensihoitopalvelun tuotantoaan niiden asemapaikkojen ja yksiköiden osalta, jotka on kuvattu ensihoidon palvelutasopäätöksessä sekä yhteistoimintasopimuksessa.
  • Pelastuslaitoksen henkilöstön tuottama ensivastevalmius hoidetaan pelastustoimen valmiuden yhteydessä ja ensivasteyksikön lähtövalmius on sama kuin pelastustoiminnan lähtövalmius. Ensivastetoimintaa kehitetään parantamalla henkilöstön osaamistasoa ja yhtenäistämällä ensivasteyksiköiden kalustoa.
  • Terveydenhuoltoviranomaisten kanssa tehdään säännöllisesti yhteistyötä osallistumalla koko Pohjois-Savon alueen ensihoitotoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä osaltaan ensihoidon palvelutasopäätöksen valmisteluun.
  • Pelastuslaitos kehittää edelleen tuottamiaan ensihoitopalveluitaan. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja laadun varmistaminen tapahtuvat yhdessä ensihoidon järjestämisvastuussa olevan terveydenhuoltoviranomaisen kanssa.

Lisätietoja:
Vs. Ensihoitopäällikkö 
Henna Rautiainen
puh. 044 - 7188157
 
Vs. Ensihoitomestari 
Keijo Vinkka
puh. 044 - 718 8204