Hyppää sisältöön

Pohjois-Savon pelastuslaitos tarjoaa laadukkaita, monipuolisia ja asiakaslähtöisiä ensihoitopalveluita

Ensihoitopalveluiden tehtävänä on huolehtia äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan kiireellisestä hoidosta ja tarvittaessa kuljetuksesta ensihoitoyksiköllä terveydenhuollon päivystyspisteeseen. Lisäksi keskeisenä tehtävänä on suorittaa potilaan luona hoidon tarpeen arviointi, potilaan ohjaaminen tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan ja suunnitella hoidon järjestäminen yhteistyössä terveydenhuollon päivystyspisteiden kanssa.

Sairaankuljettaja laittaa paareja ambulanssiin.   Kaksi ensihoitajaa työskentelevät ambulanssin hoito-osassa.

Pohjois-Savon ensihoitopalvelun järjestämisvastuussa toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluita yhteistoimintasopimuksella sairaanhoitopiirille Kuopion, Varkauden ja Suonenjoen asemapaikoilta. Ensihoitoyksiköt suorittavat vuosittain keskimäärin n. 30 000 ensihoitotehtävää. Lisäksi pelastuslaitoksella on kaikissa toimipisteissä ensivasteyksiköt, jotka osaltaan tukevat Pohjois-Savon alueen kuntien ensihoitopalveluita.
Tarkempi kuvaus ensihoitopalvelun sisällöstä, ohjeista ja toiminnasta on Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin verkkosivuilla.

Ensihoitopalvelut ovat oma sektorinsa pelastuslaitoksessa ja sen kustannukset kohdennetaan kyseiselle toiminnalle. Pelastuslaitoksella on valmius tarvittaessa laajentaa ensihoitopalveluiden tuottamista Pohjois-Savon alueella.

Palvelutaso Pohjois-Savon pelastuslaitoksella

  • Pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää ensihoitopalvelun tuotantoaan niiden asemapaikkojen ja yksiköiden osalta, jotka on kuvattu ensihoidon palvelutasopäätöksessä sekä yhteistoimintasopimuksessa.
  • Pelastuslaitoksen henkilöstön tuottama ensivastevalmius hoidetaan pelastustoimen valmiuden yhteydessä ja ensivasteyksikön lähtövalmius on sama kuin pelastustoiminnan lähtövalmius. Ensivastetoimintaa kehitetään parantamalla henkilöstön osaamistasoa ja yhtenäistämällä ensivasteyksiköiden kalustoa.
  • Terveydenhuoltoviranomaisten kanssa tehdään säännöllisesti yhteistyötä osallistumalla koko Pohjois-Savon alueen ensihoitotoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä osaltaan ensihoidon palvelutasopäätöksen valmisteluun.
  • Pelastuslaitos kehittää edelleen tuottamiaan ensihoitopalveluitaan. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja laadun varmistaminen tapahtuvat yhdessä ensihoidon järjestämisvastuussa olevan terveydenhuoltoviranomaisen kanssa.

Sairaankuljetusajoneuvoissa SLOGANEITA

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ambulanssien takalaseissa on kesästä 2010 lähtien esiintynyt erilaisia tekstisloganeita, joilla pyritään muistuttamaan kansalaisia turvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä asioista. Niillä pyritään muistuttamaan siitä, mitä meidän tulisi tilanteen sattuessa muistaa tehdä?

Lisätietoja:
Vs. Ensihoitopäällikkö 
Henna Rautiainen
puh. 044 - 7188157
 
Ensihoitomestari 
Keijo Vinkka
puh. 044 - 718 8204