Hyppää sisältöön

Onnettomuuksien ehkäisy

Pelastuslaitos ja toiminta-alueen kaupungit ja kunnat varautuvat huolehtimaan asukkaidensa turvallisuudesta sekä normaali- että poikkeusoloissa.
 
Kainuun pelastuslaitoksen ennaltaehkäisevään toimintaan kuuluu:

  • valistaa ja neuvoa kaikissa pelastustoimen alaan liittyvissä asioissa
  • suorittaa palotarkastuksia
  • toimia paloteknisinä asiantuntijoina kaavoitus- ja rakennusasioissa
  • toimia pelastustoimen asiantuntijoina väestönsuojeluasioissa
  • laatia evakuointisuunnitelmia
  • valvoa vaarallisten aineiden varastointia ja käyttöä
  • valvoa nuohoustoimintaa valvoa paloilmoittimia ja sammutuslaitteistoja