Hyppää sisältöön

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontatoiminta on kuvattu onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelmassa. Onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelma perustuu pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen sekä paikalliseen riskienarviointiin. Onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelmassa on kuvattu valvontatoiminnan sisältö, valvontayhteistyö muiden viranomaisten kanssa sekä valvontaan käytettävät resurssit ja valvontatoiminnan vaikuttavuuden ja suunnitellun valvonnan toteutumisen seuranta.

Onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelma

Saatekirje palotarkastuskohteelle

Valvonnan maksullisuus

Palveluhinnastostamme löytyvät ajantasaiset tiedot valvonnan maksuista.

Virheelliseksi katsotusta maksusta voi tehdä oikaisuvaatimuksen hyvinvointialueelle.

Oikaisuvaatimus tehdään alta löytyvän ohjeen mukaisesti ja toimitetaan hyvinvointialueen kirjaamoon. Yhteystiedot löytyvät oikaisuvaatimusohjeestata.

Liitetiedostot

Oikaisuvaatimusohje

Lisätietoja 

Päivystävä palotarkastaja, p. 029 151 2512, arkisin klo 9.00-11.30.

Tilannekeskus, p. 029 151 2112

Anna palautetta