Hyppää sisältöön

Suuronnettomuudet vaativat viranomaisten yhteistyötä

Pelastustoimen strategiassa korostuu toiminnan riskiperusteisuus, pelastustoimen hyvä valmius, yhteistyö, palvelujen laatu ja yhdenmukaisuus sekä aktiivinen kehittäminen. Pelastustoimen riskinarviointityötä kehitetään siten, että se tuottaa laajasti siviilivalmiuden kehittämisessä tarvittavaa tietoa myös yhteistyötahojen tarpeisiin. Pelastustoimi tukee muita toimijoita muussakin kuin onnettomuuksiin varautumisessa toimintaympäristöön, varautumiseen ja riskienhallintaan liittyvällä asiantuntijuudella ja palveluilla. Pelastustoimella on kyky antaa ja vastaanottaa apua luonnon tai ihmisen aiheuttamissa suuronnettomuus- tai katastrofitilanteissa.

Pelastuslaitokset vastaavat pelastustoiminnasta alueellaan. Jos onnettomuus on niin suuri, että pelastuslaitoksen omat resurssit eivät riitä tilanteen hallitsemiseen, tulee muiden pelastuslaitosten antaa apua. Myös puolustusvoimat on velvollinen osallistumaan pelastustoimintaan ja useat muut viranomaiset ovat velvollisia antamaan virka-apua.

Aluehallintovirasto (AVI) avustaa sisäministeriötä pelastustoiminnan johtamisessa tarvittavan tiedon hankinnassa ja tilannekuvan ylläpitämisessä, kun kyseessä on hyvin laaja ja vakava suuronnettomuus.

Lue lisää:

72 tuntia
Väestönsuojelu
Yleinen vaaramerkki