Hyppää sisältöön

Lue ensin lait, velvoitteet ja ohjeistus. Ilmoituksen pakolliset tiedot merkitty tähdellä(*). Varmista ennen ilmoituksen täyttämistä, että sinulla on pakolliset(*) liitteet valmiina. Esitetty kohdassa 2. Voit toimittaa muitakin tietoja lisäliitteinä. Huomioi, että liitteiden max. yhteiskoko on 7 mb. Mikäli haluat tallentaa tai tulostaa lomakkeen, niin lue ohjeet kohdasta Tulosta (ilmoituksen lopussa).

Lait, velvoitteet ja ohjeistus

Ohjeistus

Tällä lomakkeella nuohooja voi tehdä pelastuslain 379/2011 62§ edellyttämän nuohousvikailmoituksen rakennuksen tulisijan, hormin tai kattoturvatuotteiden puutteista. Nuohooja voi tehdä kirjallisen ilmoituksen pelastuslaitokselle muullakin tavoin ja lähettää valmiiksi laaditun, sähköisen nuohousvikailmoituksen sekä muun haluamansa nuohousdokumentaation pelastuslaitokselle seuraavasti:

  • Hyväksy ehdot kohdassa 1.
  • Lisää kaikki tarvittavat liitteet kohdassa 2. (huomioi tiedostomuodot).
  • Täytä ilmoittajantiedot kohdassa 3.
  • Valitse ilmoitusta koskeva kunta kohdassa 4.
  • Täytä ilmoitustiedot ja lähetä. Ilmoitus menee automaattisesti kuntavalinnan mukaiselle pelastuslaitokselle.

Saat tarvittaessa lisätietoja paikkakunnan pelastuslaitokselta.

Säädösperusta

Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä. Nuohoustodistuksesta on käytävä ilmi:

  1. rakennuksen osoite
  2. nuohoustyön suorittaja
  3. nuohouksen ajankohta
  4. tehdyt toimenpiteet
  5. havaitut viat ja puutteet.

Tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet on yksilöitävä niin, että asiakas voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Jos nuohooja havaitsee tulisijassa tai savuhormissa sellaisia vakavia vikoja tai puutteita, joista tulisijaa käytettäessä voi aiheutua tulipalon vaara, hänen on ilmoitettava niistä kirjallisesti pelastuslaitokselle. Jos nuohooja havaitsee sellaisia vakavia puutteita, jotka vaarantavat nuohouksen turvallisen suorittamisen, on hänen ilmoitettava myös niistä kirjallisesti pelastuslaitokselle.

Rangaistukset

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 62 §:ssä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa pelastuslaitokselle tulisijoissa tai savuhormeissa havaitut tulipalon vaaraa aiheuttavat vakavat viat tai puutteet on tuomittava, jollei tekoa ole pidettävä vähäisenä tai jollei teosta muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, pelastusrikkomuksesta sakkoon.

Maksullisuus

Maksuton.

Ilmoituksen palautus

Sähköinen: Täytä ilmoitus ja paina ”Lähetä lomake”. Pakolliset kentät merkitty tähdellä (*).
Postitse: Ilmoituksen voi myös postittaa. Täytä ja paina tulosta. Muista laittaa postitukseen mukaan kaikki tarvittavat liitteet. Postita ilmoitusta koskevan paikkakunnan pelastuslaitoksen osoitteeseen. Tarkista paikkakunnan pelastuslaitoksen osoite

Mikäli tarvitset tyhjän lomakkeen, niin mene lomakkeen loppuun ja paina Tulosta.


Ehdot ja hyväksynnät

Tietoja käsitellään ilmoitusta koskevan kunnan pelastuslaitoksella. Lisätietoja rekisteri ja tietosuojaselosteesta sekä henkilötietojesi käsittelystä saat alueen pelastuslaitoksen sivuilta.


Ilmoituksen liitteet


Ilmoittajan tiedot


Ilmoitusosa - tiedot

Valitse ilmoitusta koskeva kunta

Valitse paikkakunta (pakollinen tieto*). Ilmoitus lähetetään valitun paikkakunnan pelastuslaitokselle automaattisesti, kun painat lopussa Lähetä-painiketta..

Täytä ilmoitus

Nuohotun rakennuksen tiedot


Nuohoustiedot

Huom! Voit lähettää nuohoustodistukseen kirjatut tiedot myös liitteenä kohdassa 2. Liitteet (yllä).

Tulisijat

Hormit

Kattoturvatuotteet


Anna tarvittaessa muita lisätietoja


Lähetä tiedot


Tallenna/tulosta ennen lähetystä

Jos haluat tallentaa tai tulostaa ilmoituksen, paina Tulosta-painiketta ennen lähetystä. Tallennus tapahtuu Tulosta-ikkunassa valinnalla "Tallenna PDF-muodossa" tai "Tulosta PDF-tiedostoksi". Tarvittaessa voit tulostaa tai tallentaa lomakkeen tyhjänä. Kaikki selaimet eivät tue ilmoituksen tallentamista. Tallennuksen/tulostuksen jälkeen siirry kohtaan Lähetä.


Lähetä

Paina lopuksi Lähetä. Saat ilmoituksen onnistuneesta lähetyksestä. Muussa tapauksessa tarkista kaikki pakolliset tiedot, jotka merkitty tähdellä(*). Varmista lisäksi, että liitteiden yhteiskoko on max. 7 mt ja olet käyttänyt sallittuja tiedostomuotoja. Tiedot lähetetään ja käsitellään ilmoitukseen valitun paikkakunnan pelastuslaitoksella.