Hyppää sisältöön

Lue annetut tiedot ja ohjeet. Katso ilmoitukseen vaadittavat pakolliset(*) liitteet, kohta 2. Voit toimittaa muitakin tietoja lisäliitteinä. Varmista ennen ilmoituksen täyttämistä, että sinulla on liitteet valmiina. Huomioi, että liitteiden max. yhteiskoko on 7 mb. Mikäli haluat tallentaa tai tulostaa lomakkeen, niin lue ohjeet kohdasta Tulosta (ilmoituksen lopussa).

Lait, velvoitteet ja ohjeistus

Ohjeistus
Tällä lomakkeella nuohooja voi tehdä pelastuslain 379/2011 62§ edellyttämän nuohousvikailmoituksen rakennuksen tulisijan, hormin tai kattoturvatuotteiden puutteista. Nuohooja voi tehdä kirjallisen ilmoituksen pelastuslaitokselle muullakin tavoin ja lähettää valmiiksi laaditun, sähköisen nuohousvikailmoituksen sekä muun haluamansa nuohousdokumentaation pelastuslaitokselle seuraavasti:

  • Hyväksy ehdot kohdassa 1.
  • Lisää kaikki tarvittavat liitteet kohdassa 2. (huomioi tiedostomuodot).
  • Täytä ilmoittajantiedot kohdassa 3.
  • Valitse ilmoitusta koskeva kunta kohdassa 4.
  • Täytä ilmoitustiedot ja lähetä. Ilmoitus menee automaattisesti kuntavalinnan mukaiselle pelastuslaitokselle.

Saat tarvittaessa lisätietoja oman alueesi pelastuslaitokselta.

Säädösperusta

Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä. Nuohoustodistuksesta on käytävä ilmi:

  1. rakennuksen osoite
  2. nuohoustyön suorittaja
  3. nuohouksen ajankohta
  4. tehdyt toimenpiteet
  5. havaitut viat ja puutteet.

Tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet on yksilöitävä niin, että asiakas voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Jos nuohooja havaitsee tulisijassa tai savuhormissa sellaisia vakavia vikoja tai puutteita, joista tulisijaa käytettäessä voi aiheutua tulipalon vaara, hänen on ilmoitettava niistä kirjallisesti pelastuslaitokselle. Jos nuohooja havaitsee sellaisia vakavia puutteita, jotka vaarantavat nuohouksen turvallisen suorittamisen, on hänen ilmoitettava myös niistä kirjallisesti pelastuslaitokselle.

Rangaistukset

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 62 §:ssä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa pelastuslaitokselle tulisijoissa tai savuhormeissa havaitut tulipalon vaaraa aiheuttavat vakavat viat tai puutteet on tuomittava, jollei tekoa ole pidettävä vähäisenä tai jollei teosta muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, pelastusrikkomuksesta sakkoon.

Maksullisuus
Maksuton.

Ilmoituksen palautus
Sähköinen:
Täytä ilmoitus ja paina ”Lähetä lomake”. Pakolliset kentät merkitty tähdellä (*).
Postitse: Ilmoituksen voi myös postittaa. Täytä ja paina tulosta. Muista laittaa postitukseen mukaan kaikki tarvittavat liitteet. Postita ilmoitusta koskevan alueellisen pelastuslaitoksen osoitteeseen. Tarkista pelastuslaitoksen osoite

Mikäli tarvitset tyhjän lomakkeen, niin mene lomakkeen loppuun ja paina Tulosta.