Hyppää sisältöön

Vapaaehtoinen palokunta (VPK), jolla on sopimus pelastuslaitoksen kanssa, toimii alueellaan sopimuspalokuntana ja osallistuu hälytystoimintaan tehdyn sopimuksen mukaisesti

Sopimuspalokunnat huolehtivat pelastustehtävistä noin 90 % alueella Suomen pinta-alasta. Tällä alueella asuu noin 46 % suomalaisista. Isoimmissa kaupungeissa sopimuspalokunnat toimivat ensisijaisesti ammattipalokuntien tukena ja reservinä laajojen tai päällekkäisten tilanteiden varalta. Sopimuspalokuntalaiset ovat mukana noin 60 %:ssa vuotuisista pelastustoimen hälytystehtävistä.

Pirkanmaalla on pelastusjohtajan päätöksellä perustettu sopimuspalokuntien yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on toimia pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välisenä yhteistyöelimenä ja tehdä tarvittavia esityksiä vapaaehtoisen palokuntatoiminnan kehittämiseksi. Ryhmän puheenjohtajana toimii Pelastustoiminnan ja valmiussuunnittelun vastuualueen pelastuspäällikkö ja siihen kuuluvat sopimuspalokuntien edustajat eri pelastusalueilta.

Sopimuspalokunnilla on valtakunnallinen koulutusjärjestelmä, joka jakautuu perus- ja täydennyskoulutuksiin. Lisäksi sopimuspalokuntalaiset ylläpitävät taitojaan säännöllisillä harjoituksilla. Pirkanmaan pelastuslaitos vastaa kalustosta, varusteista ja koulutuksesta yhdessä sopimuspalokuntien kanssa. 

Uusien vapaaehtoisten rekrytointi on koko ajan käynnissä - ota siis rohkeasti yhteyttä oman alueesi VPK:n!

VPK:n tapahtuma käynnissä. Paloaseman pihalla kyltti "Tervetuloa mukaan sopimuspalokuntatoimintaan!".

Pirkanmaan pelastuslaitoksen alueella toimii yhteensä 47 sopimuspalokuntaa, joiden vapaaehtoiset tukevat hälytystoimintaa osallistumalla pelastus- ja ensivastetehtäville alueilla tehtyjen sopimusten mukaisesti. Sopimuspalokuntien hälytysosastoissa toimii yli 800 henkilöä. Lisäksi alueilla toimii mm. aktiivisia nuoriso- ja naisosastoja.

VPK:n liittyminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta ja hälytystoiminnan ohella useilla sopimuspalokunnilla on myös muuta toimintaa.

Pirkanmaalla toimivien sopimuspalokuntien yhteystiedot löydät täältä.