Hyppää sisältöön
Turun kaupunki. Kuva: Kristian Eloluoto

Turvallisuustiedotteet

Tuotantolaitokset, jotka käsittelevät tai varastoivat suuria määriä vaarallisia aineita, ovat velvollisia laatimaan yhdessä pelastusviranomaisen kanssa turvallisuustiedotteen kohteesta lähialueen asukkaille ja toimijoille.

Tiedote sisältää muun muassa tietoa yrityksestä, kohteessa olevista kemikaaleista sekä toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa. Tiedote pitää jakaa uudelleen viiden vuoden välein.
Tiedotteet löytyvät myös pelastuslaitoksen verkkosivuilta:

Huom! Turun ratapihan ruotsinkielisen turvallisuustiedotteen saa pyydettäessä myös kotiin lähetettynä tai hakemalla paikan päältä Turun keskuspaloaseman infosta.

Suuronnettomuus

Suuronnettomuus on esimerkiksi huomattava päästö, tulipalo, räjähdys tai muu onnettomuus tuotantolaitoksella, joka voi aiheuttaa terveyteen, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvaa välitöntä tai myöhemmin ilmenevää vaaraa.

Vaarallisten aineiden päästöt, räjähdykset ja tulipalot voivat aiheuttaa pahimmillaan välitöntä vaaraa jopa satojen metrien etäisyydellä onnettomuuskohteesta. Erilaisia terveysvaikutuksia ja ärsytysoireita voi esiintyä jopa 1-2 kilometrin etäisyydellä onnettomuuskohteesta.

Suuronnettomuuden vaaralliset vaikutukset voivat kehittyä etenkin tuotantolaitoksen alueella nopeasti (esim. räjähdys). Tuotantolaitoksen ulkopuolelle yltävä suuronnettomuus on todennäköisimmin massiivisesta kemikaalivuodosta aiheutuva terveydelle vaarallisen aineen päästö. Muodostuvia vaarallisia aineita voi olla useita etenkin silloin, jos onnettomuuden kehittymiseen liittyy tulipaloja tai räjähdyksiä.

Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan kemikaalilaitoksen tai -kohteen määräytymisperusteena ovat mm. seuraavat säädökset:
• Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012), 7 §
• Kohteet, joilla on velvollisuus laatia turvallisuusselvitys (ns. SEVESO-kohteet)
• Turvallisuusselvityksen vaativat järjestelyratapihat (järjestelyratapiha, jonka kautta kulkee suuria määriä vaarallisia aineita)
• Turvallisuusselvityksen vaativa satama (satama, jonka kautta kappaletavarana kuljetettavien vaarallisten aineiden määrä on vuodessa yli 10 000 tonnia)

Lisätiedot turvallisuustiedotteista:

suunnittelija Timo Saari

Turun keskuspaloaseman info:
Eerikinkatu 35
20100 Turku
p. 02 263 3111