Hyppää sisältöön

Automaattinen paloilmoitin on laitteisto, joka antaa automaattisesti ilmoituksen alkavasta palosta ja laitteiston toimintavalmiutta vaarantavista vioista sekä paikallisesti että suoraan hätäkeskukseen.

Avainsäilön tarkoituksena on mahdollistaa pelastajien pääsy rakennukseen. Tällä parannetaan pelastustoiminnan edellytyksiä ja voidaan vähentää rakennukselle mahdollisesta tulipalosta tai muusta onnettomuudesta aiheutuvaa vahinkoa.

Kaikista paloilmoitin- ja avainsäilökohteista tulee toimittaa pelastuslaitokselle kohdekortti ja kohdepiirustus. Tiedot on pidettävä ajan tasalla ja muutokset on ilmoitettava pelastuslaitokselle. Kohdekortti on tarkoitettu pelastuslaitoksen operatiivisen toiminnan tueksi. Siitä tulee selvitä olennaiset asiat, jotka pelastuslaitos tarvitsee onnettomuustilanteen hoitamiseksi. Tietojen perusteella pelastuslaitoksen pitää pystyä muodostamaan yleiskuva kohteesta ja sen järjestelyistä sekä löytämään helposti laitteistot, jotka on tarkoitettu pelastuslaitoksen käyttöön.

Miten voimme auttaa?

Yhteydenotot: paloilmoitin@hel.fi

Pelastuslaitoksen palveluja: Palotarkastaja tarkastaa paloilmoitinlaitetta.

 • uuden kohdekortin toimitus
 • kohdekortin päivitys
 • avainsäilösopimus
 • avainsäilön sulkemis- tai tarkistuspyyntö
 • ilmoitukset, kun laitteisto on toimintakyvytön

Huomioitava asioinnissa:

 • Toimita avainsäilösopimus allekirjoitettuna.
 • Toimita kohdepiirustus erillisenä pdf-tiedostona.
 • Myös paloilmoittimen laitetunnuksen ja rakennuksen pääkäyttötarkoituksen muutos tulee ilmoittaa.
 • Kirjoita viestin aiheriville asia, kohteen nimi ja osoite sekä paloilmoittimen laitetunnus (asia esimerkiksi uusi paloilmoitin, kohdekortin päivitys, avainsäilösopimus tai avainsäilön sulkeminen/tarkistus tms.) sekä tekstikenttään selkeä kuvaus asiasta, aikataulu ja yhteystiedot.

Otamme yhteyttä käsiteltyämme asian tai tarvitessamme lisätietoja. Sähköpostiviestejä käsittelemme arkisin virka-aikana.

Uudis- ja saneerauskohteet

Katso suunnittelijoiden neuvontaryhmän yhteyshenkilö aluejaon mukaisesti. Ole ensisijaisesti yhteydessä paloturvallisuussuunnitelman leimanneeseen palotarkastajaan.

Pelastuslaitoksen palveluja:

 • kohdekortti
 • avainsäilö, avainsäilön sulkeminen
 • paloilmoittimen ja/tai hätäkeskusyhteyden purkaminen käyttöön jäävästä rakennuksesta
 • laitteistojen purkamisasiat, kun rakennus puretaan
 • laitteistojen irtikytkentäasiat
 • olemassa olevan kohteen kohdekortti ja avainsäilöasiat
 • erheelliset paloilmoitukset
Pelastustoimen laitteiden asiantuntijat

Yhteissähköpostiosoite: paloilmoitin@hel.fi

Päivystävä palotarkastaja

Päivystävä palotarkastaja
09 310 31203
palotarkastaja@hel.fi

Päivystävä palotarkastaja vastaa helsinkiläisten paloturvallisuutta koskeviin kysymyksiin puhelimitse arkisin kello 9–11 ja 12–14 sekä sähköpostitse arkisin kello 9–15.

Mikäli sinulla on kysyttävää tiettyyn palotarkastukseen liittyen, ole yhteydessä suoraan tarkastuksen tehneeseen palotarkastajaan. Yhteystiedot löydät esimerkiksi palotarkastuspöytäkirjasta.