Hyppää sisältöön

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnalla tarkoitetaan hälytysten vastaanottamista, väestön varoittamista, uhkaavan onnettomuuden torjumista, onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaamista ja pelastamista. Pelastustoimintaa ovat siis erilaiset sammutus- ja pelastustehtävät sekä vahinkojen rajoittaminen. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen toiminta, kalusto ja henkilökunnan erityisosaaminen on mitoitettu alueellamme sijaitsevien riskikohteiden tuomien vaatimusten mukaisesti.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Yksi pelastuslaitoksen keskeisistä tehtävistä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ydintehtäviä ovat ihmisten ohjaus, neuvonta ja koulutus sekä valvontatehtävät.  Jokainen kansalainen voi itse ennaltaehkäistä onnettomuuksia.

 

Valvonta ja palotarkastus

Valvontatoiminnan tavoitteena on edistää hyvää turvallisuuskulttuuria alueella ja vähentää tulipaloista aiheutuvia omaisuus- ja henkilövahinkoja.

Turvallisuusviestintä ja -koulutus

Turvallisuusviestinnän tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuustietoja ja -taitoja sekä omatoimista varautumista.

Turvallisuuskoulutuksissa opetetaan esimerkiksi alkusammutusta ja toimintaa erilaisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa.

Varautuminen ja väestönsuojelu

Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Sopimuspalokunnat

Etelä-Pohjanmaan alueella toimii vapaaehtoista henkilöstöä lähes joka paloasemalla erilaisissa tehtävissä.

Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Pelastuslaki velvoittaa, että pelastuslaitoksen on laadittava onnettomuuden varalle ulkoinen pelastussuunnitelma yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan kanssa.