Hyppää sisältöön
Kuva: Kristian Eloluoto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Valvonta- ja tarkastustehtävien palvelumaksut koostuvat perusosasta sekä tuntiveloituksesta.
Asuinrakennusten osalta perusosa sisältää yhden tunnin kohteessa tehtyä tarkastustyötä.
Muiden rakennusten osalta perusosa sisältää yhden tunnin kohteessa tehtyä tarkastustyötä (pois lukien pyydetty ylimääräinen palotarkastus).

Perusosan ylittävältä työajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta. Yhdestä valvontakäynnistä tai -tarkastuksesta laskutetaan korkeintaan 2 päivän työtunnit (max 16 h).
Kaikki hinnat ovat alv 0%. Maksut sisältävät mahdolliset kilometrikorvaukset.
Pelastusjohtajalla tai hänen määräämällään viranhaltijalla on oikeus perustellusta syystä pienentää tai jättää kokonaan perimättä alla mainitut maksut.

 

 
Valvontasuunnitelman mukaisten valvonta- ja tarkastustehtävien maksut Perusmaksu Tuntiveloitus
1.1. Asuinrakennusten palotarkastukset    
1.1.1 Määräaikainen palotarkastus pelastussuunnitelmavelvollisissa kohteissa 140,00 €  
1.1.1.1 Määräaikainen palotarkastus ei pelastussuunnitelmavelvollisessa asuinrakennuksessa 0,00 €  
1.1.2 Jälkitarkastus 70,00 €  
1.1.3 Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 70,00 € 70,00 €
1.1.4 Lausunto käyttöönotosta    
Pien- ja omakotitalot sekä niihin rinnastettavat kohteet 0,00 €  
Pelastussuunnitelmavelvolliset asuinkiinteistöt 140,00 € 70,00 €
1.2. Muiden rakennusten palotarkastukset    
1.2.1 Määräaikainen palotarkastus 210,00 € 70,00 €
1.2.2 Jälkitarkastus 140,00 € 70,00 €
1.2.3 Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 140,00 € 70,00 €
1.2.4 Lausunto käyttöönotosta 210,00 € 70,00 €
1.3. Muut valvontakäynnit    
1.3.1 Yleisötilaisuuden palotarkastus    
Yli 2000 henkilön yleisötapahtumat 140,00 € 70,00 €
Yli 10 000 henkilön yleisötapahtumat 280,00 € 70,00 €
2. Erheellisten paloilmoitusten maksullisuus    
2.1. Erhe-maksu    
Erheellisestä paloilmoituksesta johtunut pelastustehtävä 1 100,00 €  
3. Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn, varastoinnin ja käytön valvontaan liittyvät maksut    
3.1. Vaarallisten kemikaalinen vähäinen teollinen käsittely ja varastointi ( Vna 685/2015 33§ -38§, 42 -43§)    
Ilmoituksen käsittely, päätös ja käyttöönottotarkastus 420,00 €  
Muutosta koskevan ilmoituksen käsittely ja päätös 210,00 €  
Muutosta koskeva tarkastus 140,00 €  
Nestekaasun varastointi (0,2-1,0 tonnia), ilmoituksen käsittely, päätös ja käyttöönottotarkastus 210,00 €  
Tilapäinen vähäinen toiminta, ilmoituksen käsittely, päätös ja käyttöönottotarkastus 210,00 €  
Osallistuminen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tarkastuksiin 0,00 €  
3.2. Öljylämmityslaitteistot (Vna 685/2012 39§)    
Käyttöönottotarkastus 105,00 €  
3.3. Räjähteet (Vna 819/2015 24§, 45§ - 47§, 62§ -63§, 71§)    
Ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden varastointi kaupanyhteydessä, ilmoituksen käsittely, päätös sekä tarkastus 210,00 €  
Ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden varaston sekä myyntipaikan tarkastus 140,00 €  
Ilotulitteiden yksityinen käyttö, ilmoituksen käsittely ja päätös 0,00 €  
Erikoistehosteiden käyttö, ilmoituksen käsittely ja päätös 140,00 €  
Räjähteiden tilapäisen varastoinnin käyttöönottotarkastus (luvan antajana Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) 420,00 €  
Osallistuminen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tarkastuksiin 0,00 €  
3.4. Muut tarkastukset    
Kohtien 3.1. - 3.3. toimenpiteiden johdosta tehtävä jälkitarkastus   70,00 €
Erhe-laskutus

Tällä hetkellä ERHE-maksu on 1100 €.
Erheelliset paloilmoitukset kohteesta menee seuraavasti:

  • 1 ERHE Ei toimenpiteitä
  • 2 ERHE Korjauskehotus, jonka jälkeen 14 vrk:n suoja-aika
  • 3 ERHE Lasku 1100 €

Pelastuslain 96 §:n mukaan maksu voidaan periä tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta.