Hyppää sisältöön
Kuva: Kristian Eloluoto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Valvonta- ja tarkastustehtävien palvelumaksut koostuvat perusosasta sekä tuntiveloituksesta.
Asuinrakennusten osalta perusosa sisältää yhden tunnin kohteessa tehtyä tarkastustyötä.
Muiden rakennusten osalta perusosa sisältää kaksi tuntia kohteessa tehtyä tarkastustyötä (pois lukien pyydetty ylimääräinen palotarkastus).

Perusosan ylittävältä työajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta. Yhdestä valvontakäynnistä tai -tarkastuksesta laskutetaan korkeintaan 2 päivän työtunnit (max 16 h).
Kaikki hinnat ovat alv 0%. Maksut sisältävät mahdolliset kilometrikorvaukset.
Pelastusjohtajalla tai hänen määräämällään viranhaltijalla on oikeus perustellusta syystä pienentää tai jättää kokonaan perimättä alla mainitut maksut.

ASUINRAKENNUKSET Hinnat
Yleinen palotarkastus Maksuton
Jälkipalotarkastus Perusmaksu 55,50 €
Pyydetty ylimääräinen palotarkastus Perusmaksu 55,50 €, Tuntiveloitus 
Erityinen palotarkastus
Pientalot ja niihin rinnastettavat kohteet
MaksutonPerusmaksu 55,50 €,
Tuntiveloitus 55,50 €
Erityinen palotarkastus
Pelastussuunnitelmavelvolliset asuinkiinteistöt
Perusmaksu 55,50 €,
Tuntiveloitus 55,50 €
   
MUIDEN RAKENNUSTEN PALOTARKASTUKSET  
Yleinen palotarkastus Perusmaksu 111,00 €, Tuntiveloitus 55,50 €
Jälkipalotarkastus Perusmaksu 111,00 €, Tuntiveloitus 55,50 €
Pyydetty ylimääräinen palotarkastus Perusmaksu 55,50 €, Tuntiveloitus 55,50 € 
Erityinen palotarkastus Perusmaksu 111,00 €, Tuntiveloitus 55,50 €
MUUT VALVONTAKÄYNNIT  
Yleisötilaisuuden palotarkastus Perusmaksu 111,00 €, Tuntiveloitus 55,50 €
Erhe-laskutus

Tällä hetkellä ERHE-maksu on 1100 €.
Erheelliset paloilmoitukset kohteesta menee seuraavasti:

 • 1 ERHE Ei toimenpiteitä
 • 2 ERHE Korjauskehotus, jonka jälkeen 14 vrk:n suoja-aika
 • 3 ERHE Lasku 1100 €

Pelastuslain 96 §:n mukaan maksu voidaan periä tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta.

Vaarallisten aineiden valvontamaksut

Kaikki hinnat ovat alv 0 %. Maksut sisältävät mahdolliset kilometrikorvaukset.

Pelastusjohtajalla tai hänen määräämällään viranhaltijalla on oikeus perustellusta syystä pienentää tai jättää kokonaan perimättä alla mainitut maksut.

Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi

(Vna 685/2015 33 § - 38 §, 42 § - 43 §)

 • Ilmoituksen käsittely, päätös ja käyttöönottotarkastus
 • Muutosta koskevan ilmoituksen käsittely ja päätös
 • Muutosta koskeva tarkastus
 • Nestekaasun varastointi (0,2-1,0 tonnia), ilmoituksen käsittely, päätös ja käyttöönottotarkastus
 • Tilapäinen vähäinen toiminta, ilmoituksen käsittely, päätös ja käyttöönottotarkastus
 • Osallintuminen Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) tarkastuksiin

Öljylämmityslaitteistot

(Vna 685/2015 39 §)

 • Käyttöönottotarkastus

Räjähteet

(Vna 819/2015 24 §, 45 § - 47 §, 62 § - 63 §, 71 §)

 • Ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden varastointi kaupan yhteydessä, ilmoituksen käsittely, päätös sekä tarkastus
 • Ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden varaston ja myyntipaikan tarkastus
 • Ilotulitteiden yksityinen käyttö, ilmoituksen käsittely ja päätös
 • Erikoistehosteiden käyttö, ilmoituksen käsittely ja päätös
 • Räjähteiden tilapäisen varastoinnin käyttöönottotarkastus (luvan antajana Tukes)
 • Osallistuminen Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) tarkastuksiin

Muut tarkastukset

 • Ylläolevien kohtien johdosta tehtävä mahdollinen jälkitarkastus

Pelastuslaitos tarjoaa maksutonta paloturvallisuuskoulutusta turvallisuusviestinnän vuosisuunnitelman mukaiselle kohderyhmälle, joka on tällä hetkellä erityisryhmien asumisturvallisuuden parissa työskentelevät henkilöt, eli kotihoitajat.

Maksutonta alkusammutuskoulutusta tarjoamme kotihoitajille sekä yritysten ja laitosten turvallisuusvastaaville. Myös hoitolaitosten, palvelutalojen ja koulujen henkilökunnan on mahdollista ilmoittautua alkusammutuskoulutuksiimme. Koulutuksen hinta on tuolloin 19,30 e, sis. alv. (Koskee paloasemilla järjestettäviä koulutustilaisuuksia.)

Laskutamme muiden kohderyhmien paloturvallisuuskoulutuksista 55, 5 €/h/kouluttaja ja alkusammutuskoulutuksista 10 €/osallistuja.