Hyppää sisältöön
Kuva: Kristian Eloluoto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Valvonta- ja tarkastustehtävien palvelumaksut koostuvat perusosasta sekä tuntiveloituksesta.
Asuinrakennusten osalta perusosa sisältää yhden tunnin kohteessa tehtyä tarkastustyötä.
Muiden rakennusten osalta perusosa sisältää kaksi tuntia kohteessa tehtyä tarkastustyötä (pois lukien pyydetty ylimääräinen palotarkastus).

Perusosan ylittävältä työajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta. Yhdestä valvontakäynnistä tai -tarkastuksesta laskutetaan korkeintaan 2 päivän työtunnit (max 16 h).
Kaikki hinnat ovat alv 0%. Maksut sisältävät mahdolliset kilometrikorvaukset.
Pelastusjohtajalla tai hänen määräämällään viranhaltijalla on oikeus perustellusta syystä pienentää tai jättää kokonaan perimättä alla mainitut maksut.

ASUINRAKENNUKSET Hinnat
Määräaikainen palotarkastus Maksuton
Jälkipalotarkastus Perusmaksu 70 €
Pyydetty ylimääräinen palotarkastus Perusmaksu 70 €, tuntiveloitus 70 € (1h ylittävältä ajalta) 

Lausunto käyttöönotosta (ent. erityinen palotarkastus) 
Pelastussuunnitelmavelvolliset asuinkiinteistöt

Pientalot ja niihin rinnastettavat kohteet

Perusmaksu 70 €, tuntiveloitus 70 €

Maksuton

MUIDEN RAKENNUSTEN PALOTARKASTUKSET  
Määräaikainen palotarkastus Perusmaksu 140 €, tuntiveloitus 70 €
Jälkipalotarkastus Perusmaksu 140 €, tuntiveloitus 70 €
Pyydetty ylimääräinen palotarkastus Perusmaksu 70 €, tuntiveloitus 70 € 
Lausunto käyttöönotosta (ent. erityinen palotarkastus) Perusmaksu 140 €, tuntiveloitus 70 €
MUUT VALVONTAKÄYNNIT  

Yleisötilaisuuden palotarkastus (yli 2000 hengen yleisötapahtumat)

Yleisötilaisuuden palotarkastus (yli 10 000 henkilön yleisötapahtumat)

Perusmaksu 140 €, tuntiveloitus 70 €

Perusmaksu 280 €, tuntiveloitus 70 €

   
Erhe-laskutus

Tällä hetkellä ERHE-maksu on 1100 €.
Erheelliset paloilmoitukset kohteesta menee seuraavasti:

 • 1 ERHE Ei toimenpiteitä
 • 2 ERHE Korjauskehotus, jonka jälkeen 14 vrk:n suoja-aika
 • 3 ERHE Lasku 1100 €

Pelastuslain 96 §:n mukaan maksu voidaan periä tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta.

Vaarallisten aineiden valvontamaksut

Kaikki hinnat ovat alv 0 %. Maksut sisältävät mahdolliset kilometrikorvaukset.

Pelastusjohtajalla tai hänen määräämällään viranhaltijalla on oikeus perustellusta syystä pienentää tai jättää kokonaan perimättä alla mainitut maksut.

Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi

(Vna 685/2015 33 § - 38 §, 42 § - 43 §)

 • Ilmoituksen käsittely, päätös ja käyttöönottotarkastus, 420 €
 • Muutosta koskevan ilmoituksen käsittely ja päätös, 210 €
 • Muutosta koskeva tarkastus, 140 €
 • Nestekaasun varastointi (0,2-1,0 tonnia), ilmoituksen käsittely, päätös ja käyttöönottotarkastus, 210 €
 • Tilapäinen vähäinen toiminta, ilmoituksen käsittely, päätös ja käyttöönottotarkastus, 210 €
 • Osallintuminen Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) tarkastuksiin, maksuton

Öljylämmityslaitteistot

(Vna 685/2015 39 §)

 • Käyttöönottotarkastus, 105 €

Räjähteet

(Vna 819/2015 24 §, 45 § - 47 §, 62 § - 63 §, 71 §)

 • Ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden varastointi kaupan yhteydessä, ilmoituksen käsittely, päätös sekä tarkastus, 210 €
 • Ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden varaston ja myyntipaikan tarkastus, 140 €
 • Ilotulitteiden yksityinen käyttö, ilmoituksen käsittely ja päätös, maksuton
 • Erikoistehosteiden käyttö, ilmoituksen käsittely ja päätös, 140 €
 • Räjähteiden tilapäisen varastoinnin käyttöönottotarkastus (luvan antajana Tukes), 420 €
 • Osallistuminen Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) tarkastuksiin, maksuton

Muut tarkastukset

 • Ylläolevien kohtien johdosta tehtävä mahdollinen jälkitarkastus, 70 € / alkava tunti