Hyppää sisältöön

Tiloissa, joissa asuvien toiminta- tai liikuntakyky on tavanomaista heikompi, on toiminnanharjoittajan laadittava poistumisturvallisuusselvitys. Selvityksessä kuvataan miten rakennuksen käyttötapa, henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloon tai muuhun onnettomuuteen varauduttaessa ja poistumisjärjestelyissä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on tehnyt turvallisuusselvityksen laadintaoppaan. Opas on tarkoitettu paloturvallisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon esimerkiksi vanhusten palvelutaloissa ja erilaisissa hoitolaitoksissa. Opas tarjoaa käytännön apua poistumisturvallisuusselvityksen tekemiseen.

Poistumisturvallisuusselvityslomake on laadittava ennen toiminnan aloittamista ja se on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan oleellisesti muuttuessa. Uudisrakentamisen rakennusluvan yhteydessä vaadittava turvallisuusselvitys vastaa poistumisturvallisuusselvitystä.