Hyppää sisältöön

Tapahtumajärjestäjä velvollisuus on huolehtia yleisötapahtuman turvallisuussuunnittelusta ja turvallisesta toteuttamisesta.

Pelastussuunnitelma ja turvallisuussuunnittelu


Tapahtumajärjestäjän on laadittava yleisötapahtumaa varten pelastussuunnitelma, jos tapahtumassa arvioidaan olevan läsnä vähintään 200 henkeä, käytetään avotulta, ilotulitteita, pyroteknisiä tuotteita tai erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja tai, jos tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille. Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaiselle pelastuslain 16§:n mukaisesti vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa. 
Pelastussuunnitelma tulee toimittaa pelastusviranomaiselle sähköpostitse osoitteeseen riskienhallinta.ks@pelastustoimi.fi. 
 

Keski-Suomen pelastuslaitos on hyväksynyt alueellaan käyttöön Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston julkaiseman materiaalin yleisötapahtuman turvallisuussuunnittelun tukemiseksi. 
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston julkaisut

Keski-Suomen pelastuslaitos noudattaa yleisötapahtumien valvonnassa Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) yhteistyössä laatimaa toimintaohjetta Tapahtumissa käytettävät kevyet, pika- ja pop up -teltat. 
Kiinnitysohje, tapahtumissa käytettävät kevyet, pika- ja pop up -teltat
 

Erikoistehosteet


Räjähteitä tai vaarallisia kemikaaleja saa käyttää yleisötapahtumassa vain, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle. Ilmoitus tulee toimittaa pelastusviranomaiselle käsittelyyn 14 vuorokautta ennen tapahtuman järjestämistä.
Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että räjähteitä tai vaarallisia kemikaaleja käytetään säännösten mukaisesti ja pelastusviranomaisen asettamien rajoitusten ja ehtojen mukaisesti.
Pelastusviranomainen voi ilmoituksen perusteella määrätä erikoistehosteiden turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja aiotulle käytölle. Pelastusviranomainen voi kieltää käytön, jos siitä aiotussa paikassa ja aiottuna ajankohtana voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.

 

Tuliesitys


Tuliesityksen järjestäjän on tehtävä siitä ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Ilmoituksessa kuvataan tuliesityksen järjestelyt, ja se sisältää tuliesityksen pelastussuunnitelman. Ilmoitus liitetään tarvittaessa osaksi koko tapahtuman pelastussuunnitelmaan. Tuliesityksen järjestäminen vaatii myös rakennuksen omistajan tai haltijan ja tarvittaessa maanomistajan luvan.
Keski-Suomen pelastuslaitoksella on käytössä erikoistehosteista tai tuliesityksestä ilmoittamiseksi valtakunnalliset sähköiset ilmoituslomakkeet. 

Pelastustoimen ilmoituslomakkeet

Keski-Suomen pelastuslaitos vastaanottaa yleisötapahtumiin liittyviä ilmoituksia ja pelastussuunnitelmia riskienhallinnan keskitettyyn sähköpostiin: riskienhallinta.ks@pelastustoimi.fi.

Lisätietoja

Neuvontaa yleisötapahtumien turvallisuussuunnitteluun antaa valvontatoiminnan henkilöstö.

Valvontatoiminnan yhteystiedot