Hyppää sisältöön

Tutustu Helsingin pelastuslaitoksen julkaisuihin ja muihin materiaaleihin.

Toimintakertomukset

Toimintakertomus 2022
Toimintakertomus 2021
Toimintakertomus 2020
Toimintakertomus 2019
Toimintakertomus 2017
Toimintakertomus 2016
Toimintakertomus 2015
Toimintakertomus 2014

Muita julkaisuja

Väestönsuojelusuunnitelma
Valmiussuunnitelma
Omavalvontaohjelma 2023
Tarkentava riskianalyysi 2020
Palvelutasopäätös 2021-2024
Strategia 2022-2025
Asuinrakennuspalon riskin ja siihen vaikuttavien tekijöiden maantieteellinen mallinnus Helsingin pelastustoimen alueella
Helsingin pelastuslaitoksen strategian toimintaympäristökatsaus 2021

Julkaisuja ennen vuotta 2020

Helsinkiläisten yläkoululaisten turvallisuusosaamisesta ja turvallisuusviestinnän vaikuttavuuden mittaamisesta
Onnettomuusvahingot pelastustoimen riskianalyysityössä
Osaaminen pelastusviranomaisen onnettomuuksien ehkäisytyössä
Toimintavalmiuden vaikuttavuus asuntopaloissa
Turvallisuuskulttuuria kehittävä valvonta II - loppuraportti
Valtakunnallisia tarkasteluja pelastustoiminnan työkuorman ajallisesta vaihtelusta
Valvonnan vaikuttavuuden arviointi Helsingin pelastuslaitoksen aineistoilla
Liikenneonnettomuudet 2007-2011
Paikallinen turvallisuusanalyysi 2012-Koillinen suurpiiri
Spatiotemporaalisia tarkasteluja pelastustoimen tehtävistä Helsingissä 2011-2015

Helsingin kaupungin turvallisuustutkimukset

Helsingin pelastuslaitos on ollut mukana kaupungin julkaisemissa Helsingin turvallisuustutkimuksissa vuosina 2015, 2018 ja 2021.
Vuosi 2021
Vuosi 2018
Vuosi 2015