Hyppää sisältöön
Turvallisuuskoulutuksia alakoululaisille Turun keskuspaloaseman studiolla.

Turvallisuuskoulutukset

Pelastuslaitos tarjoaa maksutonta paloturvallisuuskoulutusta turvallisuusviestinnän vuosisuunnitelman mukaiselle kohderyhmälle, joka on tällä hetkellä erityisryhmien asumisturvallisuuden parissa työskentelevät henkilöt, eli kotihoitajat.

 • Kotihoitajien paloturvallisuuskoulutukset. Maksutonta alkusammutuskoulutusta tarjoamme kotihoitajille sekä yritysten ja laitosten turvallisuusvastaaville. Myös hoitolaitosten, palvelutalojen ja koulujen henkilökunnan on mahdollista ilmoittautua alkusammutuskoulutuksiimme. Koulutuksen hinta on tuolloin 19,30 eur, sis. alv.(Koskee paloasemilla järjestettäviä koulutustilaisuuksia.)
 • Alkusammutuskoulutukset

Lisätiedot koulutuksista

 • pelastuslaitos.riskienhallinta@varha.fi
 • Muille kohderyhmille tarjoamme koulutusta resurssien mukaan
 • pelastuslaitoksen vaihde p. 02 263 3111
 • Laskutamme muiden kohderyhmien paloturvallisuuskoulutuksista 55,5 eur/ h / kouluttaja ja alkusammutuskoulutuksista 10 eur/osallistuja.

Kotihoitajien paloturvallisuuskoulutukset

Varsinais-Suomen pelastuslaitos tarjoaa kotihoidon henkilökunnalle koulutusta paloturvallisuudesta ja kotihoidon asiakaskäyntien riskeistä. Koulutus on maksuton.

Riskien tunnistaminen kotihoidon asiakaskäynneillä luento (kesto noin 2 h)

Koulutuksen tavoitteena on, että työntekijä tunnistaa asiakaskäynneillä mahdolliset riskit ja voi sitä kautta vaikuttaa niiden ehkäisyyn ja mahdollisiin seurauksiin. Luennolla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Riskien tunnistaminen kotihoidon asiakaskäynnillä
 • Ongelma-asumisen ilmoitusvelvollisuus (Pelastuslain 42 §)
 • Tulipalon vaarallisuus

Ilmoittaudu kotihoitajien koulutukseen

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Lyyti-palvelussa. Jos ilmoitat samalla lomakkeella useamman osallistujan, ilmoitamme mahdollisista muutoksista yhteyshenkilön sähköpostiin.

Yhteyshenkilön vastuulla on tiedottaa muita osallistujia mahdollisista muutoksista.

Ilmoittautumisaika koulutuksiin päättyy viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa. Mikäli koulutusta ei esim. vähäisen osallistujamäärän vuoksi pystytä järjestämään, osallistujiin tai yhteyshenkilöön ollaan yhteydessä ensisijaisesti sähköpostitse.

Alkusammutuskoulutukset

Alkusammutuskoulutuksen tavoitteena on, että harjoituksen jälkeen koulutetut henkilöt osaavat käyttää turvallisesti vähintään sammutuspeitettä ja käsisammutinta.

Lisäksi tavoitteena on, että koulutettavat osaavat tunnistaa ympäristön riskejä ja ymmärtävät alkusammutustaitojen merkityksen tulipalotilanteessa.

Koulutuksen kesto on noin 1 h.
Kaikki koulutukset ovat klo 13.00 - 14.00.
Ilmoittaudu koulutukseen:

 • Kaarinan paloasema 
 • Kuninkojan paloasema, Raisio 
 • Laitilan paloasema 
 • Liedon paloasema
 • Loimaan paloasema
 • Luolalan paloasema, Naantali 
 • Paraisten paloasema 
 • Salon paloasema 
 • Uudenkaupungin paloasema 

Ohjeet ilmoittautumiseen

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Lyyti-palvelussa. Jos ilmoitat samalla lomakkeella useamman osallistujan, ilmoitamme mahdollisista muutoksista yhteyshenkilön sähköpostiin.

Yhteyshenkilön vastuulla on tiedottaa muita osallistujia mahdollisista muutoksista.

Ilmoittautumisaika koulutuksiin päättyy viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa. Mikäli koulutusta ei esim. vähäisen osallistujamäärän vuoksi pystytä järjestämään, osallistujiin tai yhteyshenkilöön ollaan yhteydessä ensisijaisesti sähköpostitse.

Koulujen turvallisuusvastaavien VarTu-koulutukset

VarTu on varsinaissuomalainen kouluturvallisuushanke, jossa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kumppaneina toimivat maakunnan peruskoulut ja lukiot.

Kumppanuuden tavoitteena on ennen kaikkea luoda jokaiseen alueemme kouluun turvallinen oppimisympäristö. Pelastuslaitos pyrkii tähän kehittämällä koulutilojen turvallisuutta sekä parantamalla henkilökunnan, oppilaiden sekä myös kotijoukkojen turvallisuustietoutta.
Kaikki Varsinais-Suomen peruskoulut ja lukiot ovat tervetulleita mukaan!

Koulutukset turvallisuusvastaaville

Pelastuslaitos kouluttaa koulujen turvallisuudesta vastaavia henkilöitä kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Turvallisuusvastaavien tehtävänä on edistää turvallisuusosaamista omassa koulussaan ja toimia linkkinä koulun ja pelastuslaitoksen välillä.

Hanke laajenee vuosittain ja turvallisuuteen liittyvää materiaalia suunnataan tulevina vuosina myös suoraan oppilaille.

Pelastuslaitos lähettää kutsun koulutuksiin kaikille Varsinais-Suomen ala- ja yläkoulujen sekä lukioiden rehtoreille sekä koulutuksiin jo osallistuneille koulujen turvallisuusvastaaville sähköpostitse. Joka kevät ja syksy järjestetään kolme samansisältöistä koulutuspäivää, joiden aiheet vaihtelevat alkusammutusharjoituksista liikenneturvallisuusluentoihin. Koko päivän kestävässä koulutuksessa kouluttajina on pelastuslaitoksen asiantuntijoita, poliiseja sekä muita turvallisuusalan ammattilaisia.

Onko kouluni mukana hankkeessa?

VarTu-logolla varustetut tarrat ja julisteet koulun tiloissa kertovat koulusi mukanaolosta. Voit kysyä asiaa myös koulusi turvallisuusvastaavalta tai rehtorilta.
Jos koulusi ei vielä kuulu hankkeeseen, asian voi korjata helposti pyytämällä koulun turvallisuusvastaavaa tai rehtoria ottamaan meihin yhteyttä.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
p. 02 263 3111
pelastuslaitos.riskienhallinta@varha.fi

Miten voin parantaa kouluni turvallisuutta?

Tarkista koulusi mukana oleminen VarTu-hankkeessa.

 • Toimi itse esimerkkinä.
 • Kuuntele opettajien kehotuksia turvallisuuteen liittyen. Koulusi turvallisuusasioita on mietitty jo etukäteen – hätätilanteessa toimitaan suunnitelman mukaan.
 • Kunnioita sammutuslaitteita. Koulusi on varustettu erilaisin sammutuslaittein pienten palojen sammuttamiseksi.
 • Muista, että vihreä opaskyltti osoittaa turvallista tietä ulos rakennuksesta.
 • Jos joudut poistumaan hätätilanteessa rakennuksesta, mene ennalta sovittuun kokoontumispaikkaan koulun pihalla oman luokkasi kanssa. Silloin palomiehet tietävät, että olet päässyt turvallisesti ulos rakennuksesta.

Tulipalotilanteessa turvalliseen poistumiseen on aikaa vain muutama minuutti.
Pelastuslaitos muistuttaa, että savu on tulta vaarallisempi.

Mistä nimi VarTu tulee?

Jo kouluturvallisuushankkeen nimeä lähdettiin miettimään pelastuslaitoksen ja koulujen yhteistyöllä. VarTu – Varsinaissuomalaista Turvallisuutta on kevään 2014 nimikilpailun tulos, jossa Varsinais-Suomen peruskoulut saivat ehdottaa nimeä hankkeelle. Voittajanimen perusteluineen keksi Vaisaaren koulun 8E-luokka. Voittajaluokka sai palkinnoksi jännittävän Action-päivän pelastuslaitoksella.

Taustaa hankkeelle

Valtioneuvosto teki 14.6.2012 periaatepäätöksen kolmannesta sisäisestä turvallisuuden ohjelmasta. Tässä ohjelmassa on esitetty eri toimenpiteitä yhteiskuntamme turvallisuuden kehittämiseksi. Yksi turvallisuuden kehittämistoimenpiteistä on turvallinen oppimisympäristö. Tavoitteena on kehittää koulujen omatoimista varautumista mahdollisten vaaratilanteiden varalle.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos vastasi omalta osaltaan valtakunnalliseen haasteeseen laatimalla peruskouluille ja lukioille turvallisuutta parantavan koulutusohjelman. Turvallisuuskoulutuksien sisältö perustuu kouluilta tulleisiin toiveisiin.

Lisätiedot VarTu-hankkeesta

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
p. 02 263 3111
pelastuslaitos.riskienhallinta@varha.fi

VarTu löytyy myös somesta

 • Instagramissa @vartukoulut tai www.instagram.com/vartukoulut
 • Twitterissä #vartu

VarTu-kumppanuuskoulujen extranet

Kumppanuuskoulujen turvallisuusvastaavat ovat saaneet extranet-käyttäjätunnuksen ja -salasanan sähköpostitse.

Peruskoulun 2. luokkalaisten turvallisuusopetus

Varsinais-Suomen pelastuslaitos tarjoaa maksutonta turvallisuusopetusta maakunnan kaikille peruskoulun 2. luokille.

Vuodesta 2009 jatkuneella opetuksella pyritään parantamaan oppilaiden turvallisuustietoutta sekä edistämään hyvää turvallisuuskulttuuria, kuten tunnistamaan vaaran aiheuttajia sekä toimimaan oikein hätätilanteessa.

Pelastuslaitos lähettää syksyisin kouluille kutsun ilmoittautumiseen sähköpostitse. Koulutukset järjestetään maaliskuun aikana.