Hyppää sisältöön

Lue annetut tiedot ja ohjeet. Katso ilmoitukseen vaadittavat pakolliset(*) liitteet, kohta 2. Voit toimittaa muitakin tietoja lisäliitteinä. Varmista ennen ilmoituksen täyttämistä, että sinulla on liitteet valmiina. Huomioi, että liitteiden max. yhteiskoko on 7 mb. Mikäli haluat tallentaa tai tulostaa lomakkeen, niin lue ohjeet kohdasta Tulosta (ilmoituksen lopussa).

Lait, velvoitteet ja ohjeistus

Säädösperusta:

Jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä pelastuslain 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Tämän lisäksi jokaisella kansalaisella on oikeus tarpeen vaatiessa tehdä palovaara- ja onnettomuusriski-ilmoitus. Kiireellisessä hätätilanteessa ilmoitus tehdään aina yleiseen hätänumeroon 112.

Yleistä
Tavallisesti palovaara- tai onnettomuusriskikohteessa on suuri tavaramäärä, joka mahdollisen tulipalon syttyessä aiheuttaa palon voimakkaan ja nopean leviämisen. Lisäksi suuri tavaramäärä voi pahimmassa tapauksessa estää asukkaan poistumisen tai vaikeuttaa pelastushenkilökunnan toimintaa. Kohteista puuttuu usein myös toimiva palovaroitin, joka mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitsee alkavan tulipalon ja varoittaa tilassa olevia ihmisiä sekä naapureita. Muita esimerkkejä palovaara- tai onnettomuusriskiasunnosta:

  • Liedellä, uunissa tai tulisijan välittömässä läheisyydessä säilytetään tavaraa.
  • Saunan kiukaan välittömässä läheisyydessä säilytetään tavaraa tai kuivataan vaatteita.
  • Asunnossa on viallisia sähköasennuksia tai sähkölaitteita.
  • Asukkaan tulenkäyttö on huolimatonta (esimerkiksi sisätiloissa tupakointi).
  • Toistuvia läheltä piti -tilanteita, jotka voivat ilmetä muun muassa palojälkinä.

Täytä ilmoitukseen huolellisesti omat yhteystietosi. Otamme sinuun yhteyttä, kun tarvitsemme tarkempia tietoja ilmoitukseen liittyen.

Ilmoituksen palautus
Sähköinen:
Täytä ilmoitus ja paina ”Lähetä lomake”. Pakolliset kentät merkitty tähdellä (*).
Postitse: Ilmoituksen voi myös postittaa. Täytä ja paina tulosta. Muista laittaa postitukseen mukaan kaikki tarvittavat liitteet. Postita ilmoitusta koskevan alueellisen pelastuslaitoksen osoitteeseen. Tarkista alueellisen pelastuslaitoksen osoite

Mikäli tarvitset tyhjän lomakkeen, niin mene lomakkeen loppuun ja paina Tulosta.