Hyppää sisältöön

Palovaara- ja onnettomuusriski-ilmoitus

Ilmoitus palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä

Tulenteko ja kulotus

Avotulen tekemisestä on tehtävä pelastuslaitokselle ennakkoilmoitus, jos siitä muodostuu merkittävästi savua, kuten risujen ja roskien polttamisesta. Ruohikko- ja metsäpalovaaran aikana avotulen tekeminen on kielletty.

Tulentekoilmoitus (sama ilmoitus koskee myös kulotusta)

Myös kulotuksesta on ilmoitettava etukäteen pelastuslaitokselle. Metsän kulotus tulee suorittaa aina kulotukseen perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.

Kulotuksen pelastussuunnitelma

Hinnasto

Voimassa oleva hinnastomme löytyy tästä.

Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelma on asiakirja, jossa kartoitetaan rakennuksen vaaranpaikat ja riskit sekä annetaan ohjeita vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja neuvotaan, kuinka niissä toimitaan.

Pelastussuunnitelma on tehtävä rakennuksiin, joissa on vähintään 3 asuinhuoneistoa. Suunnitelman tekeminen on rakennuksen omistajan tai haltijan velvollisuus.

Alta löydät ohjeita muun muassa asuinrakennusten pelastussuunnitelman laatimiseen, turvallisuuskävelyyn, riskienarviointiin ja hätätilanteissa toimimiseen.

Pelastussuunnitelman malli ja lomakkeet
Pelastussuunnitelmaopas työpaikoille
Ohjeita asuinkiinteistöjen, yritysten ja muiden tahojen pelastussuunnitelmien laadintaan sekä apuvälineitä pelastussuunnitelman laadintaan
Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta
Päiväkodin pelastussuunnitelma
Yrityksen pelastussuunnitelma
Toimintaohje palo- tai onnettomuustilanteessa

Poistumisturvallisuus

Poistumisturvallisuusselvitys, A-osa (rakennuksen tiedot ja käyttötapa, henkilöiden alentunut toimintakyky ja muita poistumisturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä)
Poistumisturvallisuusselvitys, B-osa (arvio asukkaiden tai hoidettavien toimintakyvyn vaikutuksesta itsenäiseen poistumiseen, poistumisaikalaskelmat vaiheittain ja arvio poistumisturvallisuuden tasosta)

Rakentamisen ohjaus

Pelastusviranomainen osallistuu rakenteellisen paloturvallisuuden suunnitteluun ja ohjaukseen sekä toimii rakennuslupamenettelyissä pelastustoimen asiantuntijana.

Rakenteellisen paloturvallisuuden tavoitteena on varmistaa, että uusien rakennusten rakentamisessa ja vanhojen remontoimisessa huomioidaan palo- ja henkilöturvallisuus sekä pelastuslaitoksen toimintamahdollisuudet mahdollisissa hätätilanteissa.

Rakenteellisen paloturvallisuuden huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella voidaan varmistaa rakenteellista paloturvallisuutta koko rakennuksen käyttöiän ajan. 

Järjestelmiä, joilla paloturvallisuuteen voidaan vaikuttaa, ovat muun muassa savunpoisto-, sammutus- ja paloilmoitinjärjestelmät.

Lupa-asioissa ole yhteydessä kuntasi rakennusvalvontaan.

Palotekninen selvitys

Lisätietoa:
Pelastustoimeen liittyvät tärkeimmät säädökset