Hyppää sisältöön

Palvelutasopäätös perustuu Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueella tehtyyn riskinarvioon. Palvelutasopäätöksessä on selvitetty alueella esiintyvät uhat ja niistä aiheutuvat riskit. Tähän arvioon pohjautuen on määritelty toiminnan tavoitteet ja tarvittavat resurssit. Palvelutaso muodostuu siis riskinarvioprosessin myötä ja alueen kuntia kuullaan palvelutasosta päätettäessä. Valmis palvelutasopäätös toimitetaan Aluehallintovirastolle, joka tarkastaa sen. Tarvittaessa Aluehallintovirasto voi palauttaa asiakirjan täydennettäväksi.

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2021-2024

Palvelutasopäätöksen perusteella Kymenlaakson pelastuslaitokselle laaditaan vuosittain muun muassa riskienhallinnan palvelualueen valvontasuunnitelma ja turvallisuusviestintäsuunnitelma. Asiakirjat ohjaavat yksityiskohtaisemmin riskienhallinnan palvelualueen toimintaa.

Lisätietoja

Pelastusjohtaja Juhani Carlson, 052316200
Pelastuspäällikkö Veli-Matti Heininen, 0447026256