Hyppää sisältöön

Kymenlaakson hyvinvointialueelle on Kymenlaakson aluevaltuuston 26.9.2023 tekemällä päätöksellä hyväksytty uusi pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2024 - 2026.

Kymenlaakson hyvinvointialueella Kymenlaakson pelastuslaitos tuottaa pelastustoimialan palvelut ja vastaa alueen pelastusviranomaiselle säädetyistä tehtävistä. Kymenlaakson pelastuslaitoksen tehtävänä on parantaa ihmisten turvallisuutta, vähentää onnettomuuksia, tuottaa ensivaste ja ensihoitopalveluja sekä muita hyvinvointialueen päättämiä palveluja pelastuslain 379/2011 mukaisesti.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen palvelutasopäätös on toteutettu sisäministeriön asetuksen 1225/2022 mukaisesti. Palvelutasopäätös perustuu vuoden 2023 aikana laadittuun riskianalyysiin, joka mahdollistaa tuotettujen palvelujen mitoittamisen tunnistettujen riskien ja uhkien mukaisesti.

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2024-2026

 

Lisätietoja

Pelastusjohtaja Juhani Carlson, 052316200
Pelastuspäällikkö Veli-Matti Heininen, 0447026256