Hyppää sisältöön

DECIDO – eviDEnce and Cloud for more InformeD and effective pOlicies

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) ja Kajaanin kaupunki ovat osa Horisontti 2020 – hankerahoitusta saanutta konsortiota, jossa on mukana 14 organisaatioita Euroopasta.

Projektin tavoitteena on tehostaa EOSC (European open science cloud) käyttöä julkishallinnossa mahdollistamalla yhteiseurooppalaisen yhteistyön päätöksenteon tukena. Suomen osalta projektin toteuttajina ovat KAMK, Kajaanin kaupunki sekä Kainuun pelastuslaitos. Kainuun pelastuslaitoksen rooli on testata ja antaa palautetta projektin aikana toteutettavasta portaalista sekä järjestää käytännön pilotti Kajaanissa.

Hankeaika on 36 kuukautta. Hanke alkoi maaliskuussa 2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on 4,3 miljoonaa euroa.

DECIDO-projektin nettisivut (englanniksi)

Moniammatilliset yksiköt hyvinvointialueella

Harvaan asutuilla alueilla väestö ikääntyy ja väestön palveluntarve kasvaa, moninaistuu sekä muuttaa muotoaan. Kansallisena tavoitteenamme on tukea ikääntyvän väestön kotona asumista, joka luontaisesti kuuluu myös jokaisen ihmisen perusoikeuksiin. Kotona asumista tukevien palveluiden kehittämisen tarve kasvaa ja edellyttää jatkuvaa palveluntuotantokonseptin kehittämistyötä jokaiselta viranomaistoimijataholta.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten moniammatillista poikkihallinnollista yhteistyötä voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoiminnan palvelujen tuottamiseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on selvittää, voidaanko moniammatillisia yksiköitä ja henkilökunnan osaamista käyttää laaja-alaisesti pelastustehtävien ensitoimenpiteiden sekä ensihoidon, kotihoidon, sosiaalitoimen, turvapuhelinhälytysten tai kotiin vietävien palvelujen toteuttamiseen läheisyysperiaatetta noudattaen. Hankkeessa selvitetään myös, miten moniammatillinen yksikkö on osa pelastustoiminnan suorituskykyä.

Hanke toteutettiin sisäministeriön rahoittamana 18.2.- 31.12.2021.

FASTER – First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response

"Parempaa työturvallisuutta ja tilannekuvaa onnettomuustilanteessa nykyaikaisilla välineillä"

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) ja Kajaanin kaupunki ovat osa Horisontti 2020 – hankerahoitusta hakenutta konsortiota, jossa on mukana yli kaksikymmentä eri organisaatiota Euroopasta sekä yksi organisaatio Japanista.

Projektin tavoitteena on tehostaa pelastustoimintaa onnettomuustilanteessa.  Suomen osalta projektin toteuttajina ovat KAMK, Kajaanin kaupunki sekä Kainuun pelastuslaitos. Kainuun pelastuslaitoksen rooli on testata ja antaa palautetta projektin aikana toteutettavista laitteista ja välineistä sekä järjestää käytännön pilotti Kajaanissa.

Hankeaika on 36 kuukautta. Hanke alkoi toukokuussa 2019. Hankkeen kokonaisbudjetti on 6,9 miljoonaa euroa.

FASTER-projektin nettisivut  (englanniksi)