Hyppää sisältöön

Toiminta poikkeusoloissa

Poikkeusolot määritellään valmiuslaissa (2011/1552) . Poikkeusoloja lain 3 § mukaan ovat: 

  1. Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila
  2. Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista
  3. väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat
  4. erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila, sekä
  5. vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.

Poikkeusolot astuu voimaan, kun Tasavallan Presidentti yhdessä Valtioneuvoston kanssa toteaa maassa vallitsevan poikkeusolot.

Pelastustoimi varautuu toimimaan myös aseellisten konfliktien ja muiden poikkeusolojen aikana. Pelastustoimen toiminta poikkeusoloissa perustuu normaaliolojen valmiuteen, jota voidaan vahvistaa ja laajentaa etukäteen tehtyjen suunnitelmien ja järjestelyjen mukaisesti. Pelastuslain mukaan pelastustoimen viranomaisten on varauduttava toimintaan poikkeusoloissa riittävin suunnitelmin ja etukäteen tapahtuvin valmisteluin kouluttamalla ja varaamalla henkilöstöä poikkeusolojen tehtäviin sekä huolehtimalla johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien rakentamisesta ja ylläpidosta. Lisäksi väestö varaudutaan suojaamaan asevaikutuksilta väestönsuojien ja evakuointien avulla.

Evakuointi

Evakuointeja varten on laadittu koko maan kattavat suunnitelmat. Suunnitelmiin sisältyy väestön kokoaminen, kuljetukset sekä majoittaminen ja huolto. Erityisiä riskejä sisältäviä kohteita ja niiden ympäristöä varten on lisäksi tehty yksityiskohtaisia suunnitelmia. Evakuointisuunnitelmat on laadittu siten, että niitä voidaan soveltaa joustavasti ja toteuttaa kulloisenkin tilanteen edellyttämässä laajuudessa.

Lue lisää:

Varautuminen on pelastustoimen perustyötä
Väestönsuojelulla autetaan siviiliväestöä