Hyppää sisältöön

Asiointi

Tästä pääset asioimaan pelastuslaitosten kanssa 24/7. Asioinnin helpottamiseksi sähköisiä ilmoituksia on tulossa lisää. 

Lomakkeiden ja asiakirjojen palautus

Osa lomakkeista on sähköisiä ja koko pelastustoimelle yhteisiä. Ne välittyvät oikealle pelastuslaitokselle automaattisesti kotikuntasi mukaan. Muut lomakkeet ja asiakirjat voit palauttaa Pirkanmaan pelastuslaitokselle seuraavasti:

Yleisötapahtumiin liittyvät ilmoitukset:

PEL.yleisotapahtumat@pirha.fi

Yleisötapahtumien ensiapusuunnitelmat:

PEL.yleisotapahtumat@pirha.fi

Poistumisturvallisuusselvitys:

PEL.palotarkastus@pirha.fi tai postitse: 
Pirkanmaan Hyvinvointialue
Pirkanmaan pelastuslaitos 
Satakunnankatu 16, 33100 Tampere

(kuoreen maininta "Poistumisturvallisuusselvitys")

Ilmoitukset, ohjeet ja oppaat:

Putkilukkouudistus

Paloturvallisuuden itsearviointi

Pientalot:

Kerrostalot:

Rivitalot:

Vapaa-ajan asunnot:

Asuminen ja tilapäismajoitus

Ilotulitteet, tehosteet ja tulenteko

Kemikaalit, palavat nesteet ja kaasut 

Pelastussuunnitelmat

Poistumisturvallisuus 

Suunnittelu ja rakentaminen

Väestönsuojelu

Yleisötapahtumat

Fire and safety information and instructions in different languages

Saavutettavuus

Tietosuoja