Hyppää sisältöön

Organisaatio

Keski-Suomen pelastuslaitoksella työskentelee vakituisesti reilu 400 työntekijää, joista suurin osa on ensihoitajia ja pelastajia. Lisäksi pelastuslaitoksella työskentelee esimerkiksi palotarkastajia, mekaanikkoja, kalustonhoitajia, riskienhallinnan ja varautumisen asiantuntijoita, viestinnän ammattilaisia sekä sihteereitä.

Keski-Suomen hyvinvointialueella pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa esimerkiksi hyvinvointialueen aluevaltuusto sekä aluehallitus.

Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja Ville Mensala tukenaan pelastuslaitoksen johtoryhmä. Pelastusjohtajan alaisuudessa työskentelee kolme palvelujohtajaa, jotka toimivat osastojensa ylimpinä viranhaltijoina. 

Strategia ja toimintasääntö

Keski-Suomen pelastuslaitoksen toimintaa ohjaavat pelastustoimen valtakunnallinen strategia, palvelutasopäätökset sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen strategia ja ohjelmat.

Pelastuslaitoksen visioon vaikuttaa valtakunnallinen pelastustoimen visio: ”Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi 2025”. Lisäksi tämä visio sopii yhteen Keski-Suomen hyvinvointialueen vision kanssa: ”Keskisuomalaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Hyvinvointialue on vetovoimainen asukkaille, henkilöstölle ja yrityksille.”

Päätöksenteko

Pelastustoimen palvelutaso ja palvelutasopäätös

Laissa pelastustoimen järjestämisestä (613/2021) säädetään hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasosta. Lain mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita sekä onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa ja niihin varautuminen. Palvelutasopäätös sisältää myös kehittämissuunnitelman ja tavoitteita tulevaisuuteen. 

Palvelutasopäätös on julkinen asiakirja, joka sisältää paljon tietoa pelastuslaitoksen toiminnasta. Alueen asukkaat, yhteisöt ja yritykset voivat esimerkiksi tarkastella palvetasopäätöksestä palveluiden rakenteita ja toteutusmalleja omaehtoisten turvallisuusjärjestelyjen tarpeen suhteen.