Hyppää sisältöön
AidVerse-hankkeessa opiskellaan asioita VR/AR-tekniikoita apuna käyttäen. Kuva: Kristian Eloluoto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos.

AidVerse-hankkeessa Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja Turun ammattikorkeakoulu luovat yhteistyössä metaverse-teknologiaan perustuvan virtuaalisen oppimisympäristön, AidVersen, joka mahdollistaa laadukkaan perehdytyksen, mentoroinnin ja esimerkiksi työturvallisuuden harjoittelun uudella tavalla.

Erityisen kriittiseksi ajanjaksoksi on tunnistettu ns. nivelvaihe, eli siirtymisvaihe koulutuksesta työelämään, sekä työuran alkuvuodet. Hankkeen tavoitteena on parantaa ammattilaisten työssä jaksamista ja alalla pysymistä parantamalla tätä siirtymävaihetta koulutuksesta työelämään. Hanke mahdollistaa myös työuran aikaisen oppimisen ja harjoittelun toistettavissa, muunneltavissa skenaarioissa, erityisesti vaikeasti reaalimaailmassa harjoiteltavissa aiheissa, kuten uhka- ja väkivaltatilanteissa ja tilannepaikan johtamisessa. 

Teknologian uudeksi megatrendiksi kutsutun metaversen avulla toimiva AidVerse soveltuu erinomaisesti ensihoidon ja pelastusalan haastaviin tarpeisiin. Metaverse-alusta on Turun AMK:n kehittämä ja sitä on käytetty onnistuneesti jo useassa hankkeessa mm. telakkaympäristössä. AidVersessa tapahtuva interaktiivinen ja kollaboratiivinen oppiminen yhdistettynä mix-todellisuuteen (virtuaali- ja lisätty todellisuus), sekä todellisten hälytystehtävien reaalidataan, on kustannustehokasta, ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista, eikä riippuvuutta esimerkiksi vallitsevasta pandemiatilanteesta ole.

Luotava oppimisympäristö mahdollistaa harjoittelun sekä etänä osin pienemmällä todentuntuisuuden kokemuksella että paikan päällä hankkeessa kehitettävässä laboratoriossa (AidVerse-Lab), jolloin mahdollistuu mm. todellisten hoitovälineiden käyttäminen ja konkreettinen tekeminen integroituna mix-todellisuuteen ja reaalidataan. AidVerse mahdollistaa myös eri tavoin todentuvan vuorovaikutuksen oppijoiden, opettajien ja mentorien välillä. AidVerse taipuukin moneksi yksittäisen työntekijän harjoittelusta työ- ja mentorointipareihin ja kymmenien, jopa satojen toimijoiden laajempiin harjoituksiin (esim. moniviranomaisharjoitukset). 

Hanke on luonnollinen jatkumo organisaatioiden tiiviille yhteistyölle. Esimerkiksi elokuussa 2022 käynnistynyt koulutusambulanssipilotti tukee hankkeen tavoitteita ja sisältöjä. Tässä hankkeessa AidVerse myös verifioidaan laadun varmistamiseksi: vaikuttavuus oppimiseen ja sen mittaamiseen ovat keskiössä. Biometriset anturit ja muut teknologiset ratkaisut mahdollistavat hankkeessa objektiivisen datan keräämisen, analysoinnin ja toiminnan edelleen kehittämisen sekä metaverse-harjoittelun tehokkuuden mittaamisen. 

AidVerse - viranomaiset turvallisesti työuralle metaversumilla
Toteutusaika: 1.4.2024 – 31.5.2026
Rahoitus: EU/ESR+ Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 –ohjelma (80 %, 115 827 €)
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kokonaisbudjetti: 144 784 €

Lisätiedot:

  • suunnittelija Joonas Hänninen

EU-logo, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen logo, Varhan logo ja Turun ammattikorkeakoulun logo.