Hyppää sisältöön

Ilotulitus

Huomioi, että ilotulitteiden käyttö on luvanvaraista alla olevien ilotulitusaikojen ulkopuolella.

Sallitut ilotulitusajat

Uusivuosi

Yksityisille kuluttajille tarkoitettujen ilotulitteiden käyttäminen on sallittu 31.12. klo 18.00 - 1.1. klo 02.00 välisenä aikana.

Venetsialaiset

Venetsialaisilla tarkoitetaan mökkeily- ja veneilykauden päätösjuhlaa elokuun viimeisenä viikonloppuna. Juhlaan on perinteisesti kuulunut ilotulitteiden ampuminen. Pelastuslaitokset päättävät alueellisesti, onko ilotulitus venetsialaisten aikaan sallittua vai vaaditaanko siihen erillinen ilmoitus.

Huomioi, että

 1. Pelastuslaitokset voivat myös määritellä erillisiä aikatauluja, kieltoalueita, rajoitteita, ohjeita ja neuvoja ilotulitteiden käytöstä. Tarkista rajoitteet aina ennen ilotulituksen aloitusta.
 2. Uuden vuoden ja venetsialaisten ulkopuolella tapahtuvaan ilotulitteiden käyttöön tarvitaan pelastusviranomaisen kirjallinen lupa.
 3. Ilotulitus on kielletty ruohikkopalovaaran/metsäpalovaroituksen tai kovan tuulen aikana.

Ilotulitteiden yksityinen käyttö ja ilotulitusnäytös ilmoitetaan viranomaisille

Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä tehdään kyseisen alueen pelastuslaitokselle vähintään viisi (5) vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttämistä. Ilmoitusta ei käsitellä, mikäli ilmoitus toimitetaan myöhässä.

Kyseessä on ilotulitusnäytös, mikäli ilotulitteita käytetään muussa kuin yksityisen henkilön järjestämässä tilaisuudessa. Ilotulitusnäytöksen järjestäjän tulee tehdä ilmoitus poliisille 14 vrk ennen näytöstä osoitteessa poliisi.fi olevalla lomakkeella. Poliisi pyytää pelastuslaitokselta lausunnon.

Ilmoituslomakkeet yksityisestä ilotulituksesta tai pyroteknisten tehosteiden käytöstä löydät kohdasta Asiointi.

Ole erityisen huolellinen käyttäessäsi ilotulitteita.

Ole huolellinen, koska ilotulitteiden virheellisestä käytöstä saattaa aiheutua vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja käyttäjälle ja/tai ulkopuolisille.

Ota huomioon ilotulitteiden käytössä:

 1. Noudata käyttöaikaa koskevia rajoituksia. Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä klo 18 ja 02 välillä.
 2. Jos tarkoituksena käyttää ilotulitteita klo 22-06 välisenä aikana on luvanvaraisuus selvitettävä paikalliselta pelastus- ja ympäristöviranomaiselta.
 3. Älä käytä ilotulitteita alkoholin vaikutuksen alaisena. Olet vastuussa hankkimiesi ilotulitteiden seurauksista tilastasi riippumatta.
 4. Valitse tulitteiden käyttöpaikka huolella niin, että käytöstä ei aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille, ajoneuvoille eikä muullekaan omaisuudelle. Vältä myös aiheuttamasta kohtuutonta haittaa esimerkiksi metelistä kärsiville ihmisille ja koti- tai lemmikkieläimille. Muista, että raketit putoavat ohjauskeppeineen alas sen jälkeen, kun ne ovat toimineet. Ilotulitteiden käyttöä asutusalueiden keskellä tulisi siis välttää. Sopivia paikkoja ovat syrjemmällä olevat aukeiden reunamat, kuten pellot, erilaiset kentät, isot tyhjänä olevat pysäköintialueet, vesialueet ja vastaavat alueet, jossa ilotulitteet voidaan suunnata turvalliseen suuntaan. Käytä sopivaa telinettä tai tukea rakettien ampumiseen. Ilotulituksesta saadaan myös näyttävämpi, jos useat käyttäjät kokoontuvat samoihin paikkoihin niitä käyttämään.
 5. Lue ostamasi tuotteen mukana seuraavat käyttöohjeet hyvissä ajoin ennen käyttöä ja noudata niitä. Kiinnitä erityistä huomiota rakettien suuntaamiseen turvalliseen suuntaan ja tulitteiden sytytystapaan. Poistu ohjeiden mukaisesti sytyttämäsi tuotteen luota turvalliselle etäisyydelle.
 6. Ilotulitteita on käytettävä suojalaseja ja sytytettäessä on hyvä käyttää sytytyspuikkoa tai vastaavaa. Myös yleisön on hyvä suojata silmänsä.
 7. Huolehdi omalta osaltasi siitä, että et roskaa ympäristöäsi. Käyttöpaikalta on syytä kerätä käytetyt raketit, kepit ja muut jäänteet roskiin viimeistään seuraavana päivänä.

Huolehdi, ettet...

 • Sytytä sisätiloissa ilotulitteita tai paukkuja.
 • Laukaise ilotulitteita asuinrakennuksen parvekkeelta tai ikkunasta.
 • Sytytä kädessäsi ilotulitetta, ellei ohjeessa nimenomaisesti todeta, että se on turvallista.
 • Suuntaa ilotulitetta tai heitä sytytettyä tulitetta kohti muita ihmisiä, rakennuksia, muuta omaisuutta tai palavaa materiaalia.
 • Käytä nykyään kokonaan kiellettyjä paukkupommeja.
 • Muuntele tai yhdistele millään tavalla kaupasta saatavia tuotteita.
 • Käytä muita kuin kaupasta myytäviä tuotteita, koska vakavimmat onnettomuudet aiheutuvat yleensä omatekoisista tuotteista.
 • Luovuta hankkimiasi ilotulitteita alaikäisten tai alkoholin vaikutuksen alaisten käytettäväksi, koska vastuu hankkimiesi tuotteiden käytöstä on aina sinulla.

Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia myös ilotulitteiden säilytykselle

Asuinhuoneistossa tai huonetiloissa, joissa oleskelee ihmisiä, saa säilyttää enintään 5 kg ilotulitusvälineitä. Määrä tarkoittaa ilotulitusvälineissä olevan räjähtävän ja pyroteknisen aineen määrää, jota tulitteissa on käytännössä noin yksi neljäsosa. Sallittu säilytysmäärä on siten kokonaispainoksi muunnettuna noin 20 kg. Ilotulitusvälineet on säilytettävä lukitussa kaapissa siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä tai tulenkäsittelyä, joka voisi aiheuttaa tulitteiden syttymisen. Ilotulitusvälineitä ei saa säilyttää ullakkotiloissa, kellarin asuntokohtaisissa säilytystiloissa eikä yhteiskäytössä olevissa tiloissa.

Lue lisää:

Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta

Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä
Turvallisuuskeskus (Tukes)
Näin ammut ilotulitteet turvallisesti
Räjähteiden säilytys