Hyppää sisältöön

Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Kemikaalilain ja pelastuslain säädösten perusteella erityistä vaaraa aiheuttavan kohteen on laadittava toiminnastaan turvallisuusselvitys. Turvallisuusselvityksen perusteella pelastuslaitos laatii onnettomuuden varalle ulkoisen pelastussuunnitelman yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa.

Ulkoisessa pelastussuunnitelmassa määritellään toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti. Suunnitelmaa laadittaessa pelastuslaitoksen on kuultava vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä sekä oltava riittävässä yhteistyössä oman alueensa ja naapurialueiden viranomaisten kanssa.

Toiminnanharjoittajan laatiman turvallisuusselvityksen ja ulkoisen pelastussuunnitelman tiedot esitetään turvallisuus- ja yleisötiedotteissa. Tiedotteet ovat nähtävillä pelastuslaitoksen ja toiminnanharjoittajan verkkosivuilla.  Yleisötiedote toimitetaan mahdollisen suuronnettomuuden vaikutusalueen asukkaille, sairaaloihin, tuotantolaitoksiin ja muihin julkisiin rakennuksiin vähintään joka viides vuosi.

Lapin alueen turvallisuustiedotteet ja yleisötiedotteet

Kemi, Metsä Fibre biotuotetehdas 2023 (pdf)

Kemi, Neste Oyj terminaali 2023 (pdf)

Keminmaa, Oy Forcit Ab ja Outokumpu Chrome Oy (pdf)

Kittilä, Agnico Eagle Finland Oy Kittilän kaivos (pdf)

Sodankylä, Boliden Kevitsa Mining Oy (pdf)

Tornio, Röyttä: Outokumpu Stainless Oy, Röyttän satama, Manga Terminal Oy, Oy Linde Gas AB, Neste Oy (pdf)