Hyppää sisältöön

Turvallisuustiedotteet

Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut yhteistyössä laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien tuotantolaitosten kanssa ulkoiset pelastussuunnitelmat mahdollisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden varalta. 

Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastustoiminnan johtamista tukeva asiakirja, jonka tarkoituksena on varmistaa mahdollisimman tehokas sammutus- ja pelastustoiminta. Suunnitelmat perustuvat toiminnanharjoittajien turvallisuusselvityksiin ja sisäisiin pelastussuunnitelmiin sekä Keski-Suomen pelastuslaitoksen toimintaohjeisiin. Myös muut kuin turvallisuusselvitysvelvolliset tuotantolaitokset ovat toimittaneet turvallisuustiedotteensa pelastuslaitokselle.

Turvallisuustiedotteessa on muuan muassa eritelty toimintaohjeet lähialueen asukkaille suuronnettomuuksien varalle.

 

NRC Group Finland, Keuruu

Turvallisuustiedote: NRC Group Finland, Keuruu. Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut yhdessä NRC Group Finland Oy:n kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman Haapamäen kyllästämölle Kaitajoentie 50.

 

Vihtavuori, Laukaa

Turvallisuustiedote: Vihtavuori, Laukaa. Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut yhdessä Vihtavuoren tehtaiden kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman Vihtavuoren tehdasalueelle Ruutitehtaantie 80.

 

Äänekosken tehdasalue, Äänekoski

Turvallisuustiedote: Äänekosken tehdasalue. Nouryon Oy (kemianteollisuus), Metsä Board (kartonki), Metsä Fibre (biotuotetehdas), Metsä Wood (viilutehdas), Specialty Minerals Nordic Oy Ab (PCC), Linde (happilaitos) ja Veolia Services Suomi Oy (metanolipuhdistamo) ovat yhdessä laatineet turvallisuustiedotteen Äänekosken asukkaille. 

 

Muut turvallisuustiedotteet

Kohteet eivät aiheuta erityistä vaaraa, mutta turvallisuustiedote on toimitettu pelastusviranomaiselle.

Turvallisuustiedote: Rautatyö Kröger Oy, Jyväskylä.
Turvallisuustiedote: Tikomet Oy, Jyväskylä.
Turvallisuustiedote: UPM Jämsänkosken tehdas, Jämsä