Hyppää sisältöön

Tilannekeskuspäivystäjän työ

Länsi-uudenmaan pelastuslaitoksen tilannekeskus on toiminnassa vuoden jokaisena päivänä, kaikkina vuorokauden aikoina. Tilannekeskuksen päivystäjät vastaavat vuosittain noin 25 000 puheluun ja 30 000 sähköpostiin, muun toiminnan ohella.

Asiakaspalvelun lisäksi tilannekeskus muun muassa pitää yllä tilannekuvaa ja tukee pelastustoimintaa, ensihoitoa, onnettomuuksien ehkäisytoimintaa ja alueen kuntien toimintaa.
Tilannekeskuspäivystäjien työ on keskeinen osa pelastuslaitoksen palvelua. Vaikka työ ei välttämättä näy ulospäin, niin päivystäjä on usein ensimmäinen kontakti kuntalaisille ja yhteistyötahoille. Voisikin sanoa, että tilannekeskus on pelastuslaitoksen ”hermokeskus”.

Päivystäjän työvuorot ovat 12-tuntisia, päivävuoro klo 9−21, yövuoro klo 21−9. Päivystäjiä on vuorossa aina kaksi.

Työssä oppii jatkuvasti uutta, sillä uusia järjestelmiä tulee vuosittain. Järjestelmiin perehdytään työpaikkakoulutuksissa. Joskus päivystäjien osaamista päivitetään pelastusopiston järjestämissä koulutuksissa.

Jessica on työskennellyt päivystäjänä vuodesta 2003 lähtien, Tom aloitti puolestaan vuonna 2013. He ovat osa pelastuslaitoksen keskuspaloaseman päivystäjien 10 hengen tiimiä.

Näin he kertovat työstään.

Millaisia taitoja ja ominaisuuksia työssä tarvitaan?

Jessica: ”On kyettävä tekemään päätöksiä itsenäisesti, mutta myös yhteistyön tulee sujua työparin ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Eteen tulevat tilanteet voivat yllättää, joten tarvitaan luovaa ongelmanratkaisukykyä. Myös stressiä täytyy kyetä sietämään, sillä työ on välillä henkisesti kuormittavaa. Hyvät tietotekniset taidot auttavat ja tietysti myös valmius opetella uutta. Asiakaspalvelutilanteet voivat olla haastavia ja niissä pitää kyetä toimimaan ratkaisukeskeisesti. Rauhallinen ote auttaa, kaikki asiat kyllä hoituvat ilman hötkyilyä.”

Tom: ”Päivystäjän työssä olennaista on kyky tulla toimeen ihmisten kanssa, kuunnella. Kaikkiin tilanteisiin ei ole valmista mallia tai vastausta, joten on hyvä kyetä etsimään ratkaisuja. Järjestelmiä on käytössä kymmeniä, niiden tuntemus ja osaaminen ja osaamisen päivittäminen on tärkeää. Työskentelemme aina pareittain, joten yhteistyökyvystä on hyötyä työssä. Työparin osaamista ja ammattitaitoa kannattaa hyödyntää ja pohtia asioita yhdessä, toinen toistaan auttaen.”

Mikä työssä on parasta?

Jessica: ”Hyvät työkaverit. Työ on palkitsevaa, kun voi olla apuna muille. Positiivista palautetta on aina mukava saada. Minulle vuorotyö sopii. Tykkään siitä, että vuorotyö mahdollistaa selkeät ja pitemmät vapaat.”

Tom: ”Työ on mielenkiintoista, aina tulee jotain uutta. Arvostan meidän mukavaa työyhteisöämme, meillä on tosi hyvä porukka. Kannustamme toisiamme uusien asioiden oppimisessa.”

Tilannekeskuksen tehtäviä:

 • Alueen turvallisuustilannekuvan seuranta 24/7
 • Pelastuslaitoksen sähköposti- ja puhelinvaihde
 • Virve-puheliikenteen tallentaminen tarvittaessa
 • Alueen viestiliikenteen seuranta ja tuki sekä vikailmoitusten välittäminen
 • Toimia osana pelastuslaitoksen johtokeskusta
 • Välittää tukipalveluita kentälle ja henkilöstölle
 • Hälyttämisen varmistus ja tarvittaessa hälyttäminen, sekä tarpeelliset viestit henkilöstölle ja sidosryhmille (esim. sopimuspalokunnat ja kuntien johtoryhmät)
 • Väestöhälyttimien toimintakunnon seuranta ja koestukset
 • Tiedotteiden lähettäminen
 • Päivittäistiedottaminen
 • Tietojen ylläpito järjestelmissä ja tietokannoissa
 • Kiinteistöjen kohdekorttitietojen ylläpito
 • Tietojen välittäminen hätäkeskukseen
 • Kulunvalvonta
 • Raportointia
 • Sisäisen viestintäjärjestelmän ylläpito
 • Asiakasneuvonta