Hyppää sisältöön

Valvonta ja palotarkastus

Palotarkastus on pelastuslaissa ja -asetuksessa säädettyä toimintaa, jonka tarkoituksena on ehkäistä tulipaloista ja muista onnettomuuksista ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvaa vaaraa.
Palotarkastuksilla valvotaan, että rakennus, sen ympäristö ja muut olosuhteet täyttävät palo- ja henkilöturvallisuudelle asetettavat vaatimukset ja kiinteistön omistaja tai haltija on varautunut onnettomuuksien ennalta ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun. Tarkastuksiin liittyy myös tulipalojen ja muiden onnettomuuksien torjuntaa koskevaa opastusta ja neuvontaa.

Palotarkastuksen suorittaminen

Palotarkastuksia suorittavat alueen pelastustoimen pelastusviranomaiset. Tarkastajan virkanimike voi olla palotarkastaja tai joku muu virkanimike, kuten palomies, paloesimies, palomestari jne. Tarkastajalla on sisäministeriön vahvistaman mallinmukainen virkapuku sekä kuvalla varustettu pelastusviranomaisen henkilökortti. Henkilökortista on selvittävä henkilön nimi, syntymäaika, organisaatio ja virkanimike. Henkilökortti on esitettävä pyydettäessä. Palotarkastaja ei kaupittele mitään.
Palotarkastuksen suorittaja on päästettävä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin. Palotarkastaja laatii tarkastuksesta pöytäkirjan, joka postitetaan tai luovutetaan tarkastuksen yhteydessä kohteen omistajalle tai haltijalle tai näiden edustajalle. Suoritetuista tarkastuksista pidetään rekisteriä.

Valvontasuunnitelma 2024

Päivystävä palotarkastaja

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palotarkastaja neuvoo ja ohjaa asiakkaita asumisen paloturvallisuuteen liittyvien kysymysten osalta.
Päivystävä palotarkastaja vastaa kuntalaisten mieltä askarruttaviin paloturvallisuuden kysymyksiin esimerkiksi seuraaviin aiheisiin liittyen:

 • Asuinrakennuksien palovaroittimet ja niiden sijoittaminen
 • Asuinrakennusten poistumisturvallisuus
 • Kiukaiden ja tulisijojen suojaetäisuudet
 • Rakennusten väliset etäisyydet
 • Osoitenumeroiden näkyvyys
 • Nuohous

Päivystävä palotarkastaja
p. 050 338 7496 tai pelastuslaitos.palotarkastaja@hyvaep.fi
Ma-to klo 8.30-11.00 ja 12.00-15.30
Perjantai klo 8.30-11.00 ja 12.00-14.00
Ei arkipyhinä

Palotarkastajat

Olemassa olevien jo rakennettujen yritys- ja laitoskohteiden paloturvallisuuteen liittyviin tiedusteluihin vastataan ensisijaisesti asianomaisen kunnan palotarkastajan toimesta

 • Eri paloasemilla toimivien palotarkastajien ja palomestareiden tiedot löydät paloasemien yhteystiedoista
 • Kiireellisissä asioissa tai mikäli et tavoita paloasemilla toimivia palotarkastajia voit olla yhteydessä myös päivystävään palotarkastajaamme

Uudisrakentaminen sekä korjaus- ja muutosrakentaminen

 • Rakenteellinen paloturvallisuus vaikuttaa rakennuksen ja sen käyttäjien turvallisuuteen sen koko käyttöiän ajan. Rakenteellinen paloturvallisuus on huomioitava kaavoituksessa, rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa, käyttöönotossa ja käytön aikana. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos toimii asiantuntijana rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa yhteistyössä alueen kuntien rakennusvalvontojen kanssa. Pelastusviranomainen toimii rakennuslupamenettelyssä pelastustoimen asiantuntijana
 • Rakennuslupa-asioissa ole yhteydessä ensisijaisesti kuntasi rakennusvalvontatoimistoon
 • Rakennusvalvontaviranomaset asioivat lupakäsittelyyn liittyen kuntiensa paloasemilla työskentelevien palomestareiden ja palotarkastajien kanssa