Hyppää sisältöön

Toiminta-alueellamme asuu noin puoli miljoonaa ihmistä. Sen lisäksi alueella työskentelee ja alueen läpi kulkee tuhansia työmatkalaisia ja vapaa-ajan matkustajia. Alueemme ensihoidolla on noin 43 000 työtehtävää vuodessa. Sen lisäksi pelastusyksiköillä on noin 2 000 ensivastetehtävää vuosittain.

Ensihoitoyksikkömme on sijoitettu kymmenelle eri paloasemalle sekä neljälle erilliselle ambulanssiasemalle (Ruskeasanta, Mittatie, Peijas ja Jokela). Näin on mahdollista tavoittaa avun tarvitsijat palvelutasopäätöksen asettamissa tavoiteajoissa.

Ensihoitovalmiudessa on 12 ympäri vuorokauden päivystävää hoitotason ambulanssia sekä yksi klo 9–23 välillä päivystävä ambulanssi. Kaksi päivystävää ensihoidon kenttäjohtajaa johtavat tilannetta ensihoitotehtävällä, silloin kun sille on tarve. Sairaanhoitopiiri (HUS) tuottaa kolmen hoitotason ambulanssin palvelut. 

Ambulanssi on pienikokoinen erikoissairaanhoidon yksikkö.

Ensihoitopalvelu ja siihen liittyvä sairaanhoito ovat osa terveydenhuoltoa. Henkilöstöllämme on valmiudet perustasoisesta ensihoidosta aina pitkälle vietyyn lääkkeelliseen hoitotason ensihoitoon. Tämän varmistavat koulutetut palomiehet, ensihoitajat ja ensihoidon kenttäjohtajat.

Mikä on ensihoitoa? Miksi ambulanssi ei vie minua sairaalaan?

Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen päivystykseen tai ensiapuun. Noin 40 %:lla tehtävistä ei ole tarvetta sairaankuljetukseen. Potilaalle annetaan tarpeelliset jatko-ohjeet, jos kuljetukselle ei ole tarvetta. Ambulanssit ovat hyvin varusteltuja ja esimerkiksi sydäninfarktin liuotushoito voidaan tehdä paikan päällä kohteessa. 

Pelastuslaitoksemme peruspelastusyksiköt toimivat myös ensivasteyksikköinä. Hätäkeskus hälyttää paikalle ensivasteyksikkönä toimivan paloauton silloin, kun ambulanssin tavoittamisaika on pitkä tai vapaita yksiköitä ei ole saatavilla. Ensivasteyksikkö ei voi kuljettaa potilasta, mutta sillä on lähes samat hoitovalmiudet kuin ambulanssilla. 

Onko läheisesi kuljetettu ambulanssilla päivystykseen?

Jos läheisesi on kuljetettu ambulanssilla päivystykseen, voit tiedustella hänen vointiaan suoraan sairaalasta tai terveyskeskuksesta. Pelastuslaitos ei voi kertoa potilaiden tietoja missään tilanteessa.

Ensihoidon järjestämisvastuu on sairaanhoitopiirillä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) vastaa ensihoitopalveluiden järjestämisestä toiminta-alueellamme.  Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta hankittu lakisääteinen ensihoitopalvelu tuotetaan yhteistyössä Peijaksen ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden kanssa. Sairaanhoitoalueiden ensihoitoa ohjaavat ja valvovat sairaanhoitopiirin palveluksessa olevat ensihoidon vastuulääkärit ja ensihoidon kenttäjohtajat.

Alueellamme toimii myös yksityisiä ambulanssiyrityksiä, jotka vastaavat lähinnä kiireettömistä potilaskuljetuksista. On mahdollista, että kiireettömässä valmiudessa oleva ambulanssi hälytetään kiireelliselle tehtävälle, jos muita yksiköitä ei ole vapaana.

Tiedottaminen

Suuronnettomuustilanteissa mediatiedottamisesta vastaa HUS tai pelastustoimintaa johtava viranomainen.

Anna meille palautetta

Otamme mielellämme vastaan palautetta. Palautteeseen vastaa ensihoitomestari tai ensihoidon vastuulääkäri. Kaikkiin palautteisiin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 14 vuorokauden kuluessa.

Lähetä palautteesi sähköpostilla: ensihoito.palaute (at) vakehyva.fi.

Huomaathan:

  • Palautteeseen ei saa laittaa henkilötunnusta tai luottamuksellista tietoa omasta tai toisen henkilön hoidosta.
  • Tietosuojasyistä henkilökohtaista hoitoa koskeviin kysymyksiin ei voida vastata sähköpostitse, vaan selvityspyyntöihin vastaamme potilaalle tai hänen lailliselle edustajalleen kirjeitse.

Lue lisää:

Ensihoidon järjestäminen ja palvelutaso

Pelastuslaitoksen asiakaspalvelu (24 h)

Tilannekeskus/vaihde  p. 09 41 9140
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Henkilökohtaiset yhteydenotot:
etunimi.sukunimi(at)vakehyva.fi

Päivystävä palotarkastaja

ma, ke, pe klo 9–12  p. 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi