Hyppää sisältöön

KIIREELLISISSÄ HÄTÄTILANTEISSA SOITA 112!

  • kun kohtaat hätätilanteen tai tarvitset kiireellisesti apua
  • kun tiedät tai epäilet hengen tai terveyden olevan uhattuna tai vaarassa

Hätäkeskus arvioi potilaan tilan ja hälyttää apua terveysviranomaisten etukäteen antamien ohjeistuksien perusteella. Ensihoidon ammattilaiset auttavat potilasta paikan päällä tai kuljettavat tarvittaessa potilaan hoidettavaksi ensiapuun.

Tutustu Hätäkeskuslaitoksen ohjeisiin hätäpuhelun soittamisesta


Toiminta-alueellamme asuu noin puoli miljoonaa ihmistä. Sen lisäksi alueella työskentelee ja alueen läpi kulkee tuhansia työmatkalaisia ja vapaa-ajan matkustajia. Alueemme ensihoidolla on noin 38 000 työtehtävää vuodessa. Sen lisäksi pelastusyksiköillä on noin 2 000 ensivastetehtävää vuosittain.

Ensihoitoyksikkömme on sijoitettu kymmenelle eri paloasemalle sekä neljälle erilliselle ambulanssiasemalle (Ruskeasanta, Mittatie, Peijas ja Jokela). Näin on mahdollista tavoittaa avun tarvitsijat palvelutasopäätöksen asettamissa tavoiteajoissa.

Ensihoitovalmiudessa on 12 ympäri vuorokauden päivystävää hoitotason ambulanssia sekä yksi klo 9–23 välillä päivystävä ambulanssi. Kaksi päivystävää ensihoidon kenttäjohtajaa johtavat tilannetta ensihoitotehtävällä, silloin kun sille on tarve. Sairaanhoitopiiri (HUS) tuottaa kolmen hoitotason ambulanssin palvelut. 

Ambulanssi on pienikokoinen erikoissairaanhoidon yksikkö.

Ensihoitopalvelu ja siihen liittyvä sairaanhoito ovat osa terveydenhuoltoa. Henkilöstöllämme on valmiudet perustasoisesta ensihoidosta aina pitkälle vietyyn lääkkeelliseen hoitotason ensihoitoon. Tämän varmistavat koulutetut palomiehet, ensihoitajat ja ensihoidon kenttäjohtajat. 


Mikä on ensihoitoa? Miksi ambulanssi ei vie minua sairaalaan?

Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen päivystykseen tai ensiapuun. Noin 40 %:lla tehtävistä ei ole tarvetta sairaankuljetukseen. Potilaalle annetaan tarpeelliset jatko-ohjeet, jos kuljetukselle ei ole tarvetta. Ambulanssit ovat hyvin varusteltuja ja esimerkiksi sydäninfarktin liuotushoito voidaan tehdä paikan päällä kohteessa. 

Pelastuslaitoksemme peruspelastusyksiköt toimivat myös ensivasteyksikköinä. Hätäkeskus hälyttää paikalle ensivasteyksikkönä toimivan paloauton silloin, kun ambulanssin tavoittamisaika on pitkä tai vapaita yksiköitä ei ole saatavilla. Ensivasteyksikkö ei voi kuljettaa potilasta, mutta sillä on lähes samat hoitovalmiudet kuin ambulanssilla. 

Onko läheisesi kuljetettu ambulanssilla päivystykseen?

Jos läheisesi on kuljetettu ambulanssilla päivystykseen, voit tiedustella hänen vointiaan suoraan sairaalasta tai terveyskeskuksesta. Pelastuslaitos ei voi kertoa potilaiden tietoja missään tilanteessa.
HUS alueen sairaaloiden yhteystietoja löydät HUS:n verkkosivulta.  

Osaatko antaa ensiapua?

Ohjeita ensiapuun löydät Punaisen ristin nettisivulta.  


Ensihoidon järjestämisvastuu on sairaanhoitopiirillä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) vastaa ensihoitopalveluiden järjestämisestä toiminta-alueellamme.  Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta hankittu lakisääteinen ensihoitopalvelu tuotetaan yhteistyössä Peijaksen ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden kanssa. Sairaanhoitoalueiden ensihoitoa ohjaavat ja valvovat sairaanhoitopiirin palveluksessa olevat ensihoidon vastuulääkärit ja ensihoidon kenttäjohtajat. 

Alueellamme toimii myös yksityisiä ambulanssiyrityksiä, jotka vastaavat lähinnä kiireettömistä potilaskuljetuksista. On mahdollista, että kiireettömässä valmiudessa oleva ambulanssi hälytetään kiireelliselle tehtävälle, jos muita yksiköitä ei ole vapaana. 

Lue lisää ensihoidon järjestämisestä ja valvonnasta Pelastustoimen verkkosivulta.

Tiedottaminen

Suuronnettomuustilanteissa mediatiedottamisesta vastaa HUS tai pelastustoimintaa johtava viranomainen.


Anna meille palautetta

Otamme mielellämme vastaan palautetta. Palautteeseen vastaa ensihoitomestari tai ensihoidon vastuulääkäri. Kaikkiin palautteisiin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 14 vuorokauden kuluessa. 

Lähetä palautteesi sähköpostilla: ensihoito.palaute (at) vakehyva.fi

Huomaathan:

  • Palautteeseen ei saa laittaa henkilötunnusta tai luottamuksellista tietoa omasta tai toisen henkilön hoidosta.
  • Tietosuojasyistä henkilökohtaista hoitoa koskeviin kysymyksiin ei voida vastata sähköpostitse, vaan selvityspyyntöihin vastaamme potilaalle tai hänen lailliselle edustajalleen kirjeitse.

Lääkärikopterin lääkäri ei aina lennä paikalle

FinnHEMS on lääkärihelikopteripalvelu, jonka tärkein tehtävä on tarjota korkealaatuisia ensihoitolääkäritiimin palveluita äkillisissä ja henkeä uhkaavissa tilanteissa. Toiminta on osa paikallista ensihoitopalvelua. 

Vantaan tukikohdan lääkärihelikopteri palvelee koko Uudenmaan aluetta sekä osaa Hämeestä ja Kymenlaaksosta. Hälytyksiä tulee Keski-Uudenmaan alueella keskimäärin noin tuhat vuodessa. 
Helikopteri ja päivystävä miehistö ovat ympäri vuorokauden välittömässä lähtövalmiudessa helikopterilla tai lääkäriautolla. Lääkäriautoa käytetään lähialuetehtävissä muun muassa Vantaalla sekä huonon sään vallitessa koko toimialueella.

HEMS-pelastaja vastaa helikopterissa suunnistamisesta ja lennon sekä laskupaikan turvallisuudesta. Lääkäriautolla liikuttaessa HEMS-pelastaja toimii kuljettajana ja lentäjä vastaa suunnistamisesta. Tehtäväpaikalla HEMS-pelastaja toimii lääkärin työparina. 

FinnHEMS:n helikopteri on laskeutunut pellon laitaan. Säiliöyksikkömme KU503 pysäköity tielle.
Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköt konsultoivat tarvittaessa lääkärihelikopterin lääkäriä 24/7. 

Lisätietoja FinnHEMS-toiminnasta löydät heidän omalta nettisivultaan


 

Pelastuslaitoksen asiakaspalvelu (24 h)

Tilannekeskus/vaihde  p. 09 41 9140
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Henkilökohtaiset yhteydenotot:
etunimi.sukunimi(at)vakehyva.fi

Päivystävä palotarkastaja

ma, ke, pe klo 9–12  p. 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi