Hyppää sisältöön

”Varautuminen on sitä, että kuvitellaan kaikki mitä voi tapahtua. Kun se sitten tapahtuu, osataan toimia sen mukaan. Siinä on kaksi vikaa, se tapahtuu eri tavalla, kuin on kuviteltu tai ei tapahdu ollenkaan. Kun nämäkin asiat osataan ottaa huomioon, varautuminen on hyvällä tasolla.”

Varautumisen vastuualue huolehtii pelastuslaitoksen sisäisestä varautumis- ja väestönsuojelutoiminnasta. Lisäksi varautumisen vastuualueelle kuuluu varautumiseen liittyvä viranomaisyhteistyö ja organisaatioiden toiminnan yhteensovittaminen.

Varautumisen vastuualue huolehtii pelastuslaitoksen operatiivisista tieto- ja viestijärjestelmistä sekä väestöhälyttimistä.

Valmiussuunnittelun tukeminen maakuntamme kaikkien kuntien osalta, esimerkiksi avustamalla valmiussuunnitelman yleisen osan laadinnassa on varautumisen vastuualueen keskeinen työtehtävä.

Varautuminen on parasta yhdessä tehtynä!

Ulkoinen pelastussuunnitelma

Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen laatima suunnitelma pelastuslain (379/2011) 48 §:ssä mainituilla alueilla tapahtuvien suuronnettomuuksien torjumiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi. Lisäksi asiasta säädetään sisäministeriön asetuksessa asetuksessa ulkoisista pelastussuunnitelmista (1286/2019). Suunnitelman laatii pelastuslaitos yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa. Suunnitelman tarkoituksena on varmistaa mahdollisimman tehokkaat pelastustoimet onnettomuustilanteissa.

Turvallisuus- ja yleisötiedotteet

Lisätietoja


Valmiuspäällikkö
Pasi Markkanen
puh. 013 330 9133 

Valmiusasiantuntija
Minna Kettunen 
puh. 013 330 9137 

Järjestelmäsuunnittelija
Mika Keränen 
puh. 013 330 9120 

Valmiussuunnittelija
Elina Silvennoinen 
puh. 013 330 9234 

etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi
etunimi.sukunimi@pelastustoimi.fi