Hyppää sisältöön

Asuinrakennuksen pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Pelastussuunnitelma tulee tehdä jokaiseen rakennukseen erityispiirteet huomioiden. Mikäli kiinteistöön kuluu useampia rakennuksia, on harkittava tarvitaanko rakennuksiin erilaisia pelastussuunnitelmia. Vastuu pelastussuunnittelusta on asuinkiinteistön hallituksella.
Pelastussuunnittelun yhteydessä kohde arvioi oman turvallisuutensa tason ja laatii omaan ympäristöönsä sopivat ohjeet. Lue lisää pelastussuunnitelusta ja tutustu Spekin Pelastussuunnittelu-oppaaseen. Pelastussuunnitelman tehtävänä on kehittää:

  • riskien tunnistamista
  • tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyä
  • varautumista onnettomuustilanteisiin ja niissä toimimiseen

Pelastussuunnittelussa huomioitavaa:

  • taloyhtiön hallitus osallistuu aktiivisesti pelastussuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen
  • asukkaille tiedotetaan huolellisesti pelastussuunnitelman sisällöstä
  • asuinkiinteistössä on hyvä olla koulutettu turvallisuustiimi

Pelastussuunnitelman tarkoitus on herättää asukkaat huomaamaan asuinympäristön vaaratekijät ja auttaa ehkäisemään vaaratilanteet ja vahingot. Avun saapuminen voi onnettomuustilanteissa kestää pitkäänkin, joten taloyhtiössä on osattava toimia tehokkaasti ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi. Vaikka valmiit pohjat voivat auttaa pelastussuunnitelman laadintaa, on tärkeää, että pelastussuunnitelmaa ei laadita rakennukseen soveltumattomien mallien mukaan. Jos pelastussuunnitelman teko ulkoistetaan, on tärkeää huolehtia suunnitelman perehdyttämisestä hallitukselle, asukkaille ja muille sitä tarvitseville.
Turvallisuuden seurannalla ja pelastussuunnitelman säännöllisellä päivittämisellä varmistetaan, että suunnitelman sisältö vastaa aina asuinkiinteistön tilannetta ja palvelee aidosti arjen turvallisuustyötä.


Asuintalon pelastussuunnitelma Eppela.pdf

Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon (spek.fi)

Väestönsuojan käyttöönottaminen

Väestönsuojan käyttöönotto (Video Uudenmaan Pelastusliitto)
Väestönsuojan käyttöönotto tarkistuslista.pdf (upl.fi)

Väestönsuojelun lomakkeita ja ohjeita