Hyppää sisältöön

Ilotulitteiden lupahaku- ja ilmoitusmenettely

Kuluttajailotulitteet (kaupasta saatavat ilotulitteet)

Ilotulitus ilman erillistä ilmoitusta on sallittu 31.12. klo 18:00 - 1.1. klo 02:00.

Muina aikoina ilotulitteiden käytöstä tulee etukäteen ilmoittaa pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen tekee ilmoituksen perusteella asiasta päätöksen, jossa voidaan asettaa käytölle tarpeellisia ehtoja tai kieltää ilotulitteiden käyttö, jos siitä aiheutuu erityistä vaaraa.

Pelastusviranomaisen tulee päätöksessään ottaa huomioon eri kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä esitetyt kellonajat, koska ilotulitus aiheuttaa ympäristöön melua. Ilotulituksen järjestäjän on tiedotettava ympäristön asukkaita sillä alueella, jolla ilotulituksen arvioidaan aiheuttavan häiriötä. Tiedotus voidaan toteuttaa esimerkiksi postilaatikoihin jaettavalla tiedotteella.

Lupa ilotulitteiden yksityiselle käytölle myönnetään seuraavasti:

  • Ilotulituksen tulee loppua ennen klo 22:00
  • Mikäli käytetään vain erittäin vähän ääntä tuottavia ilotulitteita (halkaisijaltaan   enintään 100 mm tai meluisuudeltaan niitä vastaavat ilotulitteet), tulee ilotulituksen loppua ennen klo 24:00.
  • Vihdissä ja Karkkilassa ilotulituksen on aina päätyttävä klo 22:00 mennessä.
  • Ilotulituksen saa aloittaa kaikkina viikonpäivinä klo 12:00. Tätä aikaisempi aloitusaika harkitaan tapauskohtaisesti.

Lomake palautetaan

  • sähköisesti (täytä ilmoitus ja paina "lähetä")
  • postitse osoitteeseen, Länsi Uudenmaan pelastuslaitos, Palomiehentie 1, 02750 ESPOO, kuoreen merkintä "ilotulitukset".

Ilmoitus on jätettävä vähintään 5 päivää ennen ilotulitusta. Ilotulituksen järjestäminen edellyttää maanomistajan lupaa. Päätös toimitetaan ilmoittajalle joko sähköpostitse tai postitse.

Ilmoitus ilotulituksesta

Ammattimaiset ilotulitteet (ilotulitusnäytökset)

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettava Länsi-Uudenmaan poliisille vähintään 14 vrk ennen näytöksen järjestämistä.

Poliisi voi asettaa näytöksen järjestämiselle ilotulitteiden turvallisen käsittelyn ja yleisen turvallisuuden kannalta tarpeellisia ehtoja ja rajoituksia. Poliisi voi kieltää näytöksen järjestämisen, jos ilotulitteiden turvallisen käsittelyn ja yleisen turvallisuuden kannalta riittävät vaatimukset eivät täyty.

Ilotulitusnäytösilmoituksesta tulee käydä ilmi näytöksen paikka, tarkka ajankohta ja millaisia ilotulitteita näytöksessä aiotaan käyttää (lentokorkeus, äänen voimakkuus), varotoimenpiteet ongelmien ehkäisemiseksi sekä käyttäjien henkilötiedot. Ilmoituksesta on syytä käydä ilmi miten ympäristöä on suunniteltu tiedotettavan mahdollisesta häiriöstä.

Hyväksytyt ajankohdat ilotulitusnäytöksille:

  • Uusi vuosi 31.12. klo 18:00 - 1.1. klo 02:00.
  • Muina aikoina ilotulituksen saa aloittaa klo 12 ja sen tulee loppua ennen klo 22:00. Muita kellonaikoja harkitaan tapauskohtaisesti.
  • Mikäli käytetään vain erittäin vähän ääntä tuottavia ilotulitteita (halkaisijaltaan enintään 100 mm tai meluisuudeltaan niitä vastaavat ilotulitteet), tulee ilotulituksen loppua ennen klo 24:00.
  • Vihdissä ja Karkkilassa ilotulituksen on aina päätyttävä klo 22:00 mennessä.

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä tulee tehdä viimeistään kuukausi ennen kaupan aloittamista.

Mikäli myynnin järjestelyt eivät ole muuttuneet edelliseen vuoteen verrattuna voidaan hyväksyä suppea ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista.

Lisäksi tarvitaan räjähdekaupan vastuuhenkilön kirjallinen suostumus tehtävän vastaanottamiseen.

Jos vastaava hoitaja tai järjestelyt ovat muuttuneet, tarvitaan täydellinen ilmoitus liitteineen (ks. ilmoituslomake sivun lopussa). Ilmoituksen johdosta tehtävässä pelastusviranomaisen päätöksessä voidaan asettaa toiminnalle ehtoja. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella kaikki myyntipisteet tarkastetaan myynnin aikana.

Päätöksestä ja tarkastuksesta peritään vahvistetun taksan mukaiset maksut.

Ilmoitus tulee lähettää osoitteeseen:
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Onnettomuuksien ehkäisy
Palomiehentie 1, 02750 ESPOO

tai palotarkastaja.lu@pelastustoimi.fi
Kuoreen tai otsikkoon merkintä: ”Ilotulitteiden myynti”

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista (laaja)

Lisätietoja

Päivystävä palotarkastaja
p. 029 151 2512, arkisin klo 9.00-11.30, palotarkastaja.lu(a)pelastustoimi.fi

Tilannekeskus p. 029 151 2112

Anna palautetta