Hyppää sisältöön

Aurinkopaneelit rakennusten katoilla

Aurinkopaneeleihin liittyy järjestelyjä, jotka on huomioitava pelastustoiminnan turvaamiseksi. Rakennuksen katolle aurinkopaneeleita asennettaessa on tarpeen varmistaa, etteivät ne oleellisesti lisää palon leviämisen vaaraa katteessa tai sen alustassa. Riskiarvio voi perustua aurinkopaneelien ja käytettyjen asennustarvikkeiden palokuorman määrään ja palo-ominaisuuksiin.

Tällä hetkellä asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) ottaa kantaa viherkattoihin ja aurinkopaneeleihin ainoastaan perustelumuistiossa (28§).

Pelastustoiminnan varmistamiseksi huomioitavat turvallisuusjärjestelyt

Kohteet, joissa ei ole automaattista paloilmoitinta

  • Turvakytkin tulee asentaa katon sammutusreitin varrelle, esimerkiksi IV-konehuoneeseen tai sähköpääkeskukseen.
  • Turvakytkimen luokse tulee sijoittaa varoitusmerkinnät jännitteestä. Samaan yhteyteen on lisättävä ohjeet ja seinään kiinnitetty laminoitu piirros vesikatosta ja aurinkopaneelien sijoituksesta.
  • Porrashuoneisiin tulee lisätä maantasolle kyltti "Rakennuksen katolla aurinkopaneeleita, turvakytkin paikassa X".

Kohteet, joissa on automaattinen paloilmoitin

  • Turvakytkin tulee asentaa katon sammutusreitin varrelle, esimerkiksi IV-konehuoneeseen tai sähköpääkeskukseen, paloilmoittimen käyttölaitteen läheisyyteen.
  • Turvakytkimen luokse tulee sijoittaa varoitusmerkinnät jännitteestä. Samaan yhteyteen tulee lisätä ohjeet ja seinään kiinnitetty laminoitu piirros vesikatosta ja aurinkopaneelien sijoituksesta.
  • Paloilmoittimen läheisyyteen tulee lisätä kyltti "Rakennuksen katolla aurinkopaneeleita, turvakytkin paikassa X”.

Aurinkopaneeleiden asentamista viherkaton päälle ei suositella paloturvallisuussyistä.

Lue lisää:

Pelastuslaki 379/2011 9 §
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017
Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuusohje (pdf)