Hyppää sisältöön

Toimiva palovaroitin pelastaa

Tulipalossa nopea toiminta on elintärkeää. Esimerkiksi huoneistopalossa lämpötila nousee neljässä minuutissa jo 300-400 asteeseen ja savukaasut täyttävät huonetilan, jolloin selviytymismahdollisuudet ovat huonot. Palovaroitin tunnistaa savukaasut jo pieninä pitoisuuksina ja hälyttää voimakkaalla äänellä.

Huoneistopalossa lämpötila nousee neljässä minuutissa 300-400 asteeseen ja huonetila täyttyy savusta. Anna itsellesi mahdollisuus selviytyä. Toimiva palovaroitin pelastaa.

Pelastustoimen onnettomuustilastojen mukaan lähes joka toisessa asuinrakennuksen tulipalossa on havaittu, ettei asunnossa ole ollut toimivaa palovaroitinta. Muiden selvitysten perusteella voidaan arvioida, että kokonaan palovaroitin puuttuu noin 20 prosentista asuntoja. Omakotitaloissa palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvoitteet toteutuvat osakeasuntoja ja vuokra-asuntoja paremmin.

Palovaroitin on pakollinen kaikkiin asuntoihin, majoitustiloihin ja hoitolaitoksiin

Palovaroitin on pakollinen myös kaikkiin vapaa-ajan asuntoihin sekä nukkumiseen käytettäviin aittoihin tms. tiloihin. Lisäksi palovaroittimia käytetään hytillisissä veneissä, matkailuvaunuissa ja -autoissa. Huomioi, että näissä em. olosuhteissa palovaroittimien ja etenkin paristojen käyttöikä on normaalia lyhyempi. Vuoden 2009 jälkeen rakennettujen asuntojen palovaroittimet toimivat verkkovirralla ja toiminta varmistetaan paristolla. Tämä koskee myös sähköistettyjä vapaa-ajan asuntoja. Häkä- ja kaasuvaroitinta suositellaan, jos rakennuksessa on tulisija tai kaasulaitteita.

Testaa palovaroittimien toiminta kerran kuukaudessa

Testaaminen on tärkeä toimenpide, jolla varmistat palovaroittimesi virheettömän ja jatkuvan toimintavalmiuden.

Varoittimen asentaja asentaa varoitinta kattoon ja painaa testinappia.

Vaihda paristot sekä uusi vanhat palovaroittimet kokonaan 

Vaihda paristot vähintään kerran vuodessa. Tee se itsellesi helposti muistettavana ajankohtana esim. palovaroitinpäivänä (1.12.), jouluna tai kevään ensimmäisenä mökkipäivänä. Vaihda paristo aina välittömästi, jos palovaroitin antaa pienen, toistuvan piippauksen. Pidä varaparistoja aina saatavilla.

Hanki kokonaan uudet palovaroittimet 5-10 vuoden välein. Palovaroittimet eivät ole ikuisia ja ne on ehdottomasti uusittava määräajoin. Nykyisin valmistaja merkitsee palovaroittimen vaihtoajan. Ns. ”parasta ennen” -merkintä on yleensä kiinnitetty laitteeseen. Ellei sitä ole, niin merkitse siihen itse laitteen vaihtoaika. Vaihda palovaroitin heti uuteen, jos se ei toimi paristonvaihdosta huolimatta.

Mihin palovaroitin sijoitetaan?

On suositeltavaa, että palovaroittimet asennetaan
1.    kaikkiin makuuhuoneisiin sekä muihinkin tiloihin, joissa yövytään
2.    poistumisreiteille, kuten eteiseen
3.    portaikkoihin ja muihin korkeisiin tiloihin

Kuvataan palovaroittimien sijoitus huoneiston eri huoneissa. Selitetty tekstissä.

Savu ja lämpö nousevat ylöspäin, joten palovaroitin sijoitetaan mahdollisimman korkealle kattoon, vähintään puolen metrin päähän seinästä ja muista esteistä. Noudata aina palovaroittimen asennusohjeita. 
Isoihin asuntoihin suositellaan asennettavaksi toisiinsa kytkettyjä palovaroittimia. Tällöin yhden palovaroittimen hälytys aiheuttaa yleishälytyksen myös muissa ryhmän palovaroittimissa. Älä asenna palovaroitinta seinälle, keittiöön, ilmanvaihtoventtiilin läheisyyteen tai pesutiloihin, koska se voi aiheuttaa toimimattomuutta, virheellistä toimintaa ja palovaroittimen vikaantumista.

Palovaroittimia vähintään yksi jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohti/asuinkerros

- 1 varoitin, kun huoneistossa alle 60 neliötä
- 2 varoitinta, kun huoneistossa alle 120 neliötä
- 3 varoitinta, kun huoneistossa alle 180 neliötä
Lisäksi asunnon jokaisessa kerroksessa (myös kellari, ullakko) on oltava vähintään yksi toimiva palovaroitin.

Savu on tultakin vaarallisempaa.
2/3 palokuolemista on savukaasujen aiheuttamia.

Palovaroitin hälyttää -toimi heti!

Palovaroitin havaitsee savun ja hälyttää ennen kuin aistimme tai havaitsemme yhtään mitään. Pienikin palonalku täyttää todella nopeasti asunnon savulla.  Toimiva ja oikein sijoitettu palovaroitin varoittaa ja myös herättää sinut. Sinulla on vain 2-3 minuuttia aikaa pelastautua, yrittää alkusammutusta ja kutsua apua numerosta 112. Kun palovaroitin hälyttää, toimi heti!

Jos palovaroitin hälyttää turhaan

Älä vaimenna hälytystä niin, että otat palovaroittimen tai pariston pois. Tuuleta palovaroittimen ympäristö/tila. Mikäli turhat hälytykset ovat toistuvia, siirrä palovaroitin parempaan paikkaan. Lisäksi markkinoilla on palovaroittimia, joissa on taukotoiminto.

palovaroittimen asennus kattoon

Palovaroittimen hankinta, asentaminen, huolto, testaus ja vastuu

Rakennuksen omistajan palovaroittimien hankintaa ja kunnossapitoa koskeva velvollisuus muuttuu ja laki tulee voimaan 1.1.2026 alkaen. Pelastuslaki 17 §

Tulosta tiedote muutoksesta esim. taloyhtiön ilmoitustaululle, pdf-tiedosto, koko A4.

Palovaroitin on pidettävä toimintakunnossa. Kunnossapitovastuuseen sisältyy palovaroittimen paristojen vaihtaminen säännöllisesti ja palovaroittimen uusiminen laitteen mennessä rikki tai vanhennuttua.

Palovaroittimet ovat joko perinteisiä paristokäyttöisiä palovaroittimia tai rakennuksen sähköverkkoon liitettyjä palovaroittimia. Sähkökatkojen varalta myös sähköverkkoon liitetyissä palovaroittimissa on paristo- tai akkuvarmennus. 

Perinteiset, paristokäyttöiset palovaroittimet

Paristokäyttöiset palovaroittimet ovat perinteisiä varoittimia. Niiden hankinta, uusinta, asentaminen, testaus ja kunnossapito on asukkaan/huoneiston haltijan vastuulla 1.1.2026 asti. Ota hankintapäätöksessäsi huomioon mihin tilaan sijoitat palovaroittimen ja miten sitä pystytään ylläpitämään sekä testaamaan.

TESTAA palovaroittimen toimintakyky painamalla testipainiketta kuukausittain.

Tietyissä palovaroitinmalleissa testaamista ja ylläpitoa voi helpottaa seinälle asennetulla paristorasialla. Tällaisten palovaroittimien hankintaa kannattaa harkita etenkin ikääntyneille henkilöille. Lisäksi joissakin paristorasioissa on ”vääriä” hälytyksiä varten taukotoiminto, jolla palovaroitin voidaan kytkeä tarvittaessa n. 10 minuutiksi pois päältä. Tauon jälkeen palovaroitin palautuu automaattisesti hälytysvalmiuteen. 

Sähköverkkoon kytketyt

Sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien ylläpidosta vastaa yleensä kiinteistö tai taloyhtiö. Tällaiset palovaroittimet asennetaan rakennusvaiheessa ja liitetään rakennuksen sähköverkkoon. Varoittimien sijoittelu sisältyy rakennuksen sähkösuunnitteluun ja niiden asennustyöt kuuluvat sähköalan ammattilaiselle. Sähköverkkoon kytketyssä palovaroittimessa on paristo- tai akkuvarmennus sähkökatkojen varalta.

Suositellaan, että huoneiston asukas testaa sähköverkkoon kytketyn palovaroittimen toimintakunnon säännöllisesti. Asunto-osakeyhtiössä sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimen vikojen korjaus sekä pariston vaihto kuuluu ensisijaisesti asunto-osakeyhtiölle. Koska sähköverkkoon kytkettäviä palovaroittimia on useita erilaisia malleja ja teknisiä ratkaisuja, tulisi sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien pariston vaihtovastuu ja vaihtaja käsitellä taloyhtiössä. Vähintään asia tulee ohjeistaa asukkaille.

Hyvää kiinteistön kunnossapitoa on menettely, jossa asunto-osakeyhtiö huolehtii sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien pariston säännöllisestä vaihdosta. Tällöin pystytään ennaltaehkäisemään esim. palovaroittimen yölliset hälytykset pariston loppumisen merkiksi. Palovaroittimen mallista riippuen ei huoltoyhtiön edustajalla välttämättä ole asukasta enempää taitoa kuin oikeuksia vaihtaa palovaroittimen paristoa, vaan tehtävä kuuluu sähköalan ammattilaiselle.

Virheellisten hälytysten ehkäisemiseksi tulisi asukkaan selvittää onko palovaroittimessa ns. vaiennusmahdollisuus. Joidenkin valmistajien malleista löytyy mahdollisuus vaientaa palovaroitin esimerkiksi ruoanlaiton ajaksi. Samoin pariston loppumisesta varoittava ääni voi olla mahdollista vaientaa esim. yön ajaksi.

On erityisen tärkeää, että asukkaille on annettu selkeät ohjeet siitä, kuinka sähköverkkoon kytketyn laitteen kanssa toimitaan eri tilanteissa. Selvitä paloturvallisuuslaitteisiin sekä muut asumiseen liittyvät turvallisuuskäytännöt heti asuntoon muuttaessasi.

Lue lisää:

Pelastuslaki 17 §
Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta
Valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista
Palovaroittimien vaatimukset, sijoittaminen ja kunnossapito
Kodeissa on liian vähän toimivia palovaroittimia
Häkävaroittimet