Hyppää sisältöön
tikasauto

Pelastuslaitos on osa Lapin hyvinvointialuetta

Lapin pelastuslaitos toimii osana Lapin hyvinvointialuetta. Pelastuslaitos toimii 21 kunnan aluella, joista jokaisella on oma pelastusasema. Lisäksi pelastuslaitoksen palveluita on tuottamassa 30 sopimuspalokuntaa (VPK). Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja. Lapin pelastuslaitoksen tehtävät on jaettu turvallisuus- ja pelastuspalveluihin. Turvallisuuspalveluissa tuotetaan palveluita, joiden pääasiallisena tehtävänä on onnettomuuksien ehkäisy. Turvallisuuspalveluita johtaa riskienhallintapäällikkö ja vastuuyksiköitä ovat asiantuntijapalvelut, turvallisuusviestintä ja valvontapalvelut. Pelastuspalvelut puolestaan tuottavat pelastustoiminnan palvelut ja sitä johtaa pelastuspäällikkö. Vastuuyksiköitä ovat operaatiokeskus sekä eteläinen, läntinen ja itäinen pelastusalue. Sopimuspalokunnat osallistuvat soveltuvin osin kaikkien palveluiden tuottamiseen.

Lapin pelastuslaitoksen esittelyvideo