Uusimmat uutiset ja tiedotteet

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS julistaa haettavaksi PELASTUSJOHTAJAN VIRAN
Viran hakuaika päättyy 11.3.2021 klo 12.00 mennessä. Virka täytetään 1.12.2021 alkaen. Pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa pelastuslaitosta sekä vastata sen toiminnallisesta, laadullisesta ja tuloksellisesta kehittämisestä. Pelastusjohtajan tehtäviin kuuluu valvoa, että vastuualueelle määrätyt tehtävät hoidetaan lainsäädännön ja hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Kymenlaakson pelastustoimen alue on kaksikielinen ja hallintokieli on suomi.
Pelastustoimi, 15.2.2021 12:48
KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSESSA julistetaan haettavaksi PALOTARKASTAJAN VIRKA 4.3.2021 klo 12.00 mennessä.
Virkaan valittavalta vaaditaan pelastuslain (379/2011) 57 §:n mukainen pelastustoimintaan osallistuvalta päätoimiselta päällystöltä edellytettävä tutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus ja B-luokan ajokortti.
Pelastustoimi, 11.2.2021 15:14

Kymenlaakson pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen toimistopalvelut
puh. (05) 23161 (arkisin klo 08-16)
[email protected] 

Ota yhteyttä:

Palautelomake

Yhteystiedot