Hyppää sisältöön

Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut yhdessä alla lueteltujen laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien tuotantolaitosten kanssa ulkoiset pelastussuunnitelmat mahdollisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden varalta.

Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastustoiminnan johtamista tukeva asiakirja, jonka tarkoituksena on varmistaa mahdollisimman tehokas sammutus- ja pelastustoiminta. Suunnitelmat perustuvat toiminnanharjoittajien turvallisuusselvityksiin ja sisäisiin pelastussuunnitelmiin sekä Keski-Suomen pelastuslaitoksen toimintaohjeisiin. Myös muut kuin turvallisuusselvitysvelvolliset tuotantolaitokset ovat toimittaneet turvallisuustiedotteensa pelastuslaitokselle.

Tällä sivulla ladattavissa kohteiden turvallisuustiedotteet. Turvallisuustiedotteessa on muuan muassa eritelty toimintaohjeet lähialueen asukkaille suuronnettomuuksien varalle.

Turvallisuustiedotteet

NRC Group Finland, Keuruu. Tästä linkistä turvallisuustiedote 2019. 
Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut yhdessä NRC Group Finland Oy:n kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman Haapamäen kyllästämölle Kaitajoentie 50.

Vihtavuori, Laukaa. Tästä linkistä turvallisuustiedote 2019.  
Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut yhdessä Vihtavuoren tehtaiden kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman Vihtavuoren tehdasalueelle Ruutitehtaantie 80.

Äänekoski, tehdasalue

Nouryon Oy (kemianteollisuus), Metsä Board (kartonki), Metsä Fibre (biotuotetehdas), Metsä Wood (viilutehdas), Specialty Minerals Nordic Oy Ab (PCC), Linde (happilaitos) ja Veolia Services Suomi Oy (metanolipuhdistamo) ovat yhdessä laatineet turvallisuustiedotteen Äänekosken asukkaille. 
Tästä linkistä turvallisuustiedote 2024.

Nouryon, Äänekoski 

Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut yhdessä Nouryon Oy:n kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman tuotantolaitokselle Kuhnamontie 2D.

Metsä Fibre Biotuotetehdas, Äänekoski

Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut yhdessä Metsä Fibre Oy:n kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman Äänekosken biotuotetehtaalle Sarvelantie 1. Äänekoski

Muut turvallisuustiedotteet

Kohteet eivät aiheuta erityistä vaaraa, mutta turvallisuustiedote toimitettu pelastusviranomaiselle.

Rautatyö Kröger Oy, Jyväskylä. Tästä linkistä turvallisuustiedote.
Tikomet Oy, Jyväskylä. Tästä linkistä turvallisuustiedote.
UPM Jämsänkosken tehdas, Jämsä. Tästä linkistä turvalliuustiedote 2021.

Lisätietoja

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)pelastustoimi.fi

Aluepalomestari
Mika Huuskola
040 635 4069
Keuruun turvallisuustiedotteet

Aluepalomestari
Juha Hämäläinen
040 825 6553
Laukaan turvallisuustiedotteet

Paloinsinööri
Panu Nurmivaara
044 459 6633
Äänekosken turvallisuustiedotteet