Hyppää sisältöön
Pelastussuunnittelua rakennustyömaalla. Kuva: Kristian Eloluoto

Turvallisuustiedotteet

Pelastusviranomaisen on laadittava yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa turvallisuustiedote kohteeseen, jossa käsitellään ja/tai varastoidaan terveydelle ja/tai ympäristölle vaarallisia kemikaaleja (pelastuslaki 379/2011 48§).

Tiedotteella varmistetaan yleisön mahdollisuus tulla kuulluksi suuronnettomuusvaaraa aiheuttavan kohteen turvallisuusjärjestelyistä ja pelastustoimen varautumisesta.

Varsinais-Suomen alueen tuotantolaitosten turvallisuustiedotteet.

Lue lisää:

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA PELASTUSLAKI 48§
SM:N ASETUS ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA 1286/2019