Hyppää sisältöön

Sisäministeriö on osa valtioneuvostoa. Sisäministeriöllä on kolme päätehtävää:

  • valmistella poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö
  • tulosohjata sisäministeriön alaisia virastoja ja laitoksia
  • käsitellä ministeriön toimialaan kuuluvat kansainväliset ja EU-asiat.

Sisäministeriön visio on, että Suomi on maailman turvallisin maa.

Sisäministeriön pelastusosasto johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa

Sisäministeriön pelastusosasto johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen saatavuutta ja tasoa, huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista järjestelyistä sekä yhteen sovittaa eri ministeriöiden ja toimialojen toimintaa pelastustoimessa ja sen kehittämisessä. Lisäksi pelastusosasto päättää pelastustoiminnan avunannosta ulkomaille.

Pelastusosastoa johtaa pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.

Sisäministeriön pelastusosaston yhteystiedot