Hyppää sisältöön

Sisäministeriö on osa valtioneuvostoa. Sisäministeriöllä on kolme päätehtävää:

  • valmistella poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö
  • tulosohjata sisäministeriön alaisia virastoja ja laitoksia
  • käsitellä ministeriön toimialaan kuuluvat kansainväliset ja EU-asiat.

Sisäministeriön visio on, että Suomi on maailman turvallisin maa.

Sisäministeriön pelastusosasto johtaa, ohjaa ja valvoo

Sisäministeriön pelastusosasto johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa sekä valmistelee sitä koskevan lainsäädännön. Se myös huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista järjestelyistä ja kehittämisestä sekä yhteensovittaa eri ministeriöiden ja toimialojen toimintaa. Lisäksi pelastusosasto päättää pelastustoiminnan avunannosta ulkomaille.

Pelastusosastoa johtaa pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.

Sisäministeriön pelastusosaston yhteystiedot