Hyppää sisältöön

Toteutamme turvallisuusviestintää monin eri keinoin, kuten järjestämällä erilaisia tilaisuuksia tai sosiaalisen median julkaisuilla. Pelastuslaitos pyrkii neuvonnan ja koulutuksen avulla lisäämään ihmisten valmiuksia. Turvallisuusviestintä pyrkii saamaan kansalaiset huomioimaan turvallisuuden omassa toiminnassaan, tunnistamaan vaaran aiheuttajat, ennaltaehkäisemään onnettomuuksia sekä toimimaan oikein onnettomuus-, vaara- ja poikkeustilanteissa. Turvallisuusviestinnän tärkeimpiä kohderyhmiä ovat lapset ja nuoret, päiväkotien, koulujen ja hoitolaitosten henkilökunta sekä seniorit.

Turvallisuusviestinnän tavoitteena on tavoittaa vähintään 10 % maakunnan väestöstä vuosittain. 

Turvallisuusviestintään kuuluu koulutuksia, kampanjoita, yleisötilaisuuksia, mediaviestintää sekä neuvontaa puhelimitse ja sosiaalisessa mediassa. Parhaimmillaan turvallisuusviestintä on eri keinoin toteutettavaa ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tarkoituksena on tehdä arjesta mahdollisimman turvallista.